Talvivaaran henkilöstö yhteiskunnallisen paineen keskiössä

 • Ikonen, Merja (Project manager)

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Hankkeessa on kerätty vuoden 2014 kuluessa erilaisia aineistoja Talvivaara Oy:hyn liittyen. Haastatteluaineistoja on kerätty eri työntekijäryhmiltä (työntekijät, esimiehet, luottamusmiehet). Aineistoista on tutkittu mm. miten henkilöstö tulkitsee voimakkaasti julkisuudessa olleen ja ristiriitaisen organisaation toimintaa ja organisaation paikallisesti haastettua asemaa. Tarkemmin tutkitaan organisaatiossa työskentelevien arvoja yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasoilla, erilaiset diskurssiivisia näkökulmia mm. valtakunnalliseen ja paikalliseen mediakeskusteluun liittyen ja työhyvinvoinnin ja sitoutumisen teemoja. Tutkitaan myös minkälaiseen moraaliseen järjestykseen työntekijöiden näkemykset perustuvat. Aineistosta on valmisteilla myös väitöskirja
  StatusFinished
  Effective start/end date11/01/201631/12/2017