Taudinaiheuttajakohtainen tieto - uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen. Pathogen specific knowledge - a new approach to control mastitis

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Lypsykarjatalous on kokenut suuren rakennemuutoksen, mikä aiheuttaa uusia haasteita utaretulehduksen torjuntatyölle. Tämän tutkimuksen päätarkoitus on tuottaa taudinaiheuttajakohtaista tietoa utaretulehduksen esiintymiseen johtavista riskitekijöistä, minkä perusteella voidaan tehostaa taudin torjuntatyötä. Utaretulehduksen vähentäminen pienentää taudin aiheuttamaa maidon laadun heikkenemistä ja parantaa eläinten hyvinvointia, kuluttajien ruokaturvallisuutta ja maitotilojen kannattavuutta. Käyttöön otettu, uusi DNA-pohjainen diagnoosimenetelmä mahdollistaa bakteerikohtaisen tarkastelun isoissa tietokannoissa, mutta sen diagnostinen käyttökelpoisuus vaatii kehittämistä, mikä on tämän hankkeen toinen tarkoitus.
Aineisto muodostuu Valion laboratorioiden tietokannasta ja maitotilojen tuotosseurantatietokannasta. Eri bakteerien aiheuttamaa utaretulehdusta tarkastellaan tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin. Taudin kustannuksia tarkastellaan tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin. Taudin kustannuksia mallinnetaan ja torjuntakeinojen taloudellisuutta arvioidaan tanskalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Kotimaiset yhteistyökumppanit ovat MTT- taloustutkimus, Eviran Kuopion yksikkö ja Thermo Fisher Scientific.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201330/06/2016

Funding

  • Unknown funder

Fields of Science

  • 413 Veterinary science
  • mastitis, bovine, economy
  • 412 Animal science, dairy science