Teologian opiskelijoiden opiskelu-oppimisprosesseija säätelevät tekijät [Regulatory factors affecting theology students' studying and learning processes during theological studies]

  • Hirsto, Laura (Principal Investigator)
  • Litmanen, Topi (Other)
  • Taipale, Jessica (Other)
  • Nieminen, Kaisa (Participant)
  • Walker, Emma (Participant)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Kyseessä on teologian yliopisto-opiskelijoita koskeva seurantatutkimus, jossa pyritään ymmärtämään teologisen alan erityispiirteitä ja ongelmia oppimisprosessissa ja opintojen loppuunsaattamisessa. Tutkimuksen taustalla on teologisen tiedekunnan suhteellisen suuri opintojen keskeyttäjien ja valmistumisessaan viivästyneiden määrä. Perusoletuksena on, että opintojen alkuvaiheessa opiskelun mielekkyyden kokemisessa keskeisiä ovat motivationaaliset tekijät, ja opiskelun jatkamisessa haasteiden edessä oman oppimisprosessin säätelyn kyvyt ja mahdollisuuksien näkeminen muodostuvat merkityksellisiksi. Teologisen alan erityispiirteenä voidaan pitää maailmakuvallisten tekijöiden keskeisyyttä opiskeluprosessissa. Tässä tutkimuksessa teologian opiskelua lähestytään alkuvaiheessa motivationaalisten tekijöiden kautta urasuuntautumismotiivien, uravalinnan varmuuden, henkilökohtaisten projektien sekä opiskeluun liittyvien attribuutioiden avulla. Jatkossa pyritään kiinnittämään huomiota opiskelijoiden oman oppimisen säätelyyn ja maailmankuvallisten muutosten merkitykseen.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2003 → …

Funding

  • Unknown funder: €15,000.00

Fields of Science

  • 516 Educational sciences