Terahertz spectroscopy for molecular fingerprintin

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Projektin tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä ja laitteistoa THz-spektroskopiaan, sekä sillä tehtävään hivenkaasuanalyysiin. Projektin ensimmäinen vaihe keskittyy uuden THz-spektroskopiaan soveltuvan koherentin säteilylähteen kehitystyöhön. Lähde perustuu ryhmämme aiemmin kehittämään optiseen parametriseen värähtelijään, jonka toiminta on vakautettu hilaa käyttäen. Projektin toisessa vaiheessa keskitytään THz-spektroskopiaan ja sen sovelluksiin. Työssä hyödynnetään uutta, ensimmäisessä vaiheessa kehitettyä THz-lähdettä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka THz-tekniikat soveltuvat hengitysilma-analyysiin perustuvaan lääketieteen diagnostiikkaan.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2014

Funding

  • Unknown funder

Fields of Science

  • 114 Physical sciences
  • 116 Chemical sciences