Terveydentilaa määrittävät sosiaaliset tekijät

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa monipuolinen kuva työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista sekä työiässä että eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti selvitetään, miten työ- ja muu elinympäristö sekä elintavat yhdessä biologisten riskitekijöiden kanssa vaikuttavat sairauksiin ja hyvinvointiin. Sairauksien syiden tunnistaminen on edellytyksenä tehokkaalle terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle sekä työelämässä että sen ulkopuolella.

Tutkimus kohdistuu vuosina 2000-2002 Helsingin kaupungilla työskennelleisiin 40-60 vuotta täyttäneisiin henkilöihin. Perusvaiheen tietoja koottiin vuosien 2000, 2001 ja 2002 peruskyselyissä (vastaajia 8960, vastausprosentti 67 %). Vuonna 2007 toteutettiin ensimmäinen seurantakysely peruskyselyyn vastanneille. Toinen seurantakysely toteutetaan vuonna 2012 syksyllä. Tutkimus koskee kaikkia peruskyselyyn vastanneita täysin riippumatta nykyisestä työpaikasta tai eläkkeelle siirtymisestä. Kyselyn lisäksi tietoja on myös koottu ikäryhmittäisistä terveystarkastuksista 2000-2002, henkilöiltä, jotka ovat antaneet tähän luvan. Lomakekyselyaineistoa on täydennetty ja täydennetään edelleen rekisteritiedoilla. Rekisteritietoja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, Helsingin kaupunki) kootaan vain jos tutkittava on peruskyselyn yhteydessä antanut tähän kirjallisen luvan. Rekisteriseuranta-ajan on suunniteltu kestävän vuoteen 2020 asti. Tutkimuksen tulokset raportoidaan sekä tieteellisissä että laajemman lukijakunnan julkaisuissa.

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, Helsingin yliopisto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.Short titleHelsinki Health Study
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200831/12/2011

Fields of Science

  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health