Terveystrajektorit siirryttäessä työelämästä eläkkeelle: Helsinki Health Study ja kansainväliset vertailut

Project Details

Description

Krooniset taudit aiheuttavat toimintakyvyttömyyttä ja johtavat ennenaikaisesti pois töistä sekä kuolemaan. Väestön ikääntyessä nämä ongelmat siirtyvät yhä vanhempiin ikäryhmiin. Tutkimustietoa tarvitaan terveydentilan mutoksista siirryttäessä työstä eläkkeelle ja vanhempiin ikäryhmiin.
Kolme keskeistä muutosprosessia trajektoria voidaan erottaa: a) terveydentilan kehitys työiän lähestyessä loppuaan, b) terveydentila kehitys työiän lähestyessä loppuaan. b) terveydentila siirryttäessä ennenaikaiselle ja vanhuuseläkkeelle sekä c) terveydentilan kehitys eläkeiässä.
Tutkimus perustuu Helsinki Health Studyyn, joka kohdistuu julkisen sektorin työntekijöihin. Näitä verrataan vastaviin brittiläisiin (Whitehall II Study, Department of Epidemiology and Public Health, University College London) ja japanilaisiin työntekijöihin (Japanese Civil Servants Study, University of Toyama, Toyama). Terveydentilan osa-alueet tutkimuksessa ovat yleinen terveydentila, psyykkiset ja somaattiset sairaudet, oireet, kipu, toimintakyky, terveyskäyttäytyminen ja biologiset riskitekijät. Tiedot eläkkeistä, sairauspoissaoloista, sairaalahoidoista, lääkkeistä ja kuolinsyistä saadaan rekistereistä. Terveyttä muovaavina tekijöinä otetaan huomioon sukupuoli, sosiodemografiset, sosioekonomiset ja psykososiaaliset tekijät, perherakenne, työn ja perheen yhteensovittaminen ja työolot.
Tutkimus selvittää terveydentilan muutosta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja näiden vaihtelua suomalaisten, brittiläisten ja japanilaisten ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa etenkin siirtymisestä työstä eläkkeelle kolmessa erilaisessa kansallisessa ympäristössä. Tulokset auttavat muotoilemaan käytännön toimenpiteitä, joilla voidaan torjua ennenaikaista siirtymistä eläkkeelle terveyden ja toimintakyvyn menettämisen vuoksi.
Short titleHelsinki Health Study
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201031/12/2011

Fields of Science

  • 314 Health sciences
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health