Tomtar, trollformler och trolltecken: kontakt med det övernaturliga på två språk

  • Ahola, Joonas (Principal Investigator)
  • Willson, Kendra (Project manager)
  • Kouvola, Karolina (Principal Investigator)

Project: Research project

Project Details

Layman's description

Vi ska forska på tomtesägner, trollformler och trolltecken som exempel av folktro i Finlands tvåspråkiga kustområden. Forskningen utförs från ett jämförande perspektiv och i förhållande till kulturkontakter.
Vi ska utforska folktro som den återspeglas i folklore, med fokus på hur traditioner reflekterar människors förhållande till den osynliga världen; i synnerhet ska vi granska Finlands kustområdens folktros rötter och utveckling på en mötesplats mellan skandinavisk och östersjöfinsk kultur. Forskningens historiska perspektiv omfattar århundraden från järnåldern fram till modern tid. De olika forskningsmaterialen i projektets ankarstudier ska granskas som olika uttryck för gemensamma föreställningar om en osynlig värld.
Osynliga krafter som anses kunna ha ett inflytande på människors liv manifesterar sig i olika former och kan närmas på olika sätt. I detta projekt behandlas traditioner och folktro ur ett funktionellt perspektiv, d.v.s. vilken roll de spelar i människors dagliga liv. Sägner, trollformler och teckeristning är alla traditionsbaserade uttryck av folktro: de reflekterar och förnyar “samma” folktron. Detta möjliggör jämförelse av olika sorters företeelser och uttryck. Samma frågor om uppfattningar och föreställningar om den osynliga världen och dess relation till människovärlden granskas i förhållande till olika typer av material: hur man talar om den osynliga världen (sägner), hur man tilltalar den direkt muntligt (trollformler) och hur man försöker kommunicera med den eller utnyttja dess kraft med hjälp av fysiska symboler (ristade tecken).
StatusActive
Effective start/end date12/06/2019 → …