Transformation of the current actors and actions in conservation procedures: strengthening social sustainability in nature conservation

Project Details

Description

Tutkimuksen tavoitteena on luonnonsuojelun kestävän kehityksen turvaaminen edistämällä sosiaalisesti kestävämpää luonnonsuojelua. Tutkimuksen keinoin tunnistetaan ja tutkitaan luonnonsuojelun keskeisiä toimia ja toimijoita. Tutkimuksessa on ekologinen ja ympäristöhistoriallinen tutkimusote ja tutkimus toteutetaan luontotyypin suojelun (soidensuojeluohjelma) ja lajisuojelun (ahma) tapausesimerkkien kautta. Näin voidaan tuottaa näkemys ympäristö- ja riistahallinnon toimijoiden ja toimenpiteiden revision yhtäläisistä ja eriävistä tarpeista.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2016