Transition Intermediaries: Prosumers, Organisational renewal and Directed Consumer Energy choices

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

TRIPOD-hankkeessa tutkitaan energia-alan välittäjäorganisaatioita, jotka välittävät tietoa, osaamista ja käytäntöjä kuluttajien, energian tuottajien ja julkisen energiapolitiikan välillä. Keskitymme erityisesti kotitalouksien energiaratkaisuihin, jossa välittäjiä saatetaan tarvita keskitettyjen organisaatioiden ja hajallaan olevien kuluttajien välillä. Tällaisilla välittäjäorganisaatioilla odotetaan olevan tärkeä rooli innovatiivisten uusien ratkaisujen tuomisessa markkinoille ja sitä kautta koko energiajärjestelmän muuttumisessa vähähiiliseksi. Hanke koostuu kolmesta osa-hankkeesta. Hankkeissa tehdään tapaustutkimuksia, joissa kootaan tietoa yhdistelemällä useita eri aineistoja (haastatteluja, havainnointia, dokumenttien analyysiä). TRIPODin tapaustutkimukset kerätään eri puolilta Suomea: kaupungeista ja maaseudulta.

Aihe on tärkeä, koska Suomen energiajärjestelmä muuttuu hitaasti. Välittäjäorganisaatioilla voisi olla keskein rooli esimerkiksi useita uusiutuvia energiajärjestelmiä yhdistävien hybridiratkaisujen kokoamisessa taikka käyttäjien hyvien ratkaisujen välittämisessä. Ne voivat myös auttaa paikallisten kokeilujen suuntaamisessa ja niiden tulosten kokoamisessa ja arvioinnissa. TRIPOD selvittää, missä tilanteissa välittäjiä tarvitaan, mitkä ovat hyviä ja hyödyllisiä välittämisen käytäntöjä sekä miten välittämistoiminta kannattaa organisoida missäkin tilanteessa.
AcronymTRIPOD
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201531/08/2019

Fields of Science

  • 512 Business and Management