Project Details

Description

Verbien semantiikkaa koskevassa tutkimuksessani tarkastelen vertailevasti niitä suomen ja italian verbejä, jotka ilmaisevat prototyyppisesti jonkin kohteen siirtämistä paikasta toiseen. Koska tämäntyyppiset verbit esiintyvät usein idiomaattisissa rakenteissa, tarkastelen verbien peruskäytön lisäksi myös niiden idiomaattisia laajentumia. Tutkimukseni liittyy kognitiiviseen kielioppiin ja konstruktiokielioppiin.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201501/01/2016