Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Project Details

Description

Projektissa arvioidaan, minkä laajuista ja luonteista tutkimustiedon käyttö on ja mitä ongelmakohtia siinä esiintyy lainvalmistelun eri vaiheissa ja prosesseissa. Projektin tavoitteena on eritellä hyvin ja huonosti toimivia tutkimustiedon hyödyntämiskeinoja, joista johdetaan kehittämisehdotuksia.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201830/04/2019

Funding

  • VALTIONEUVOSTON KANSLIA: €150.00