Tyypin 2 diabeteksen kansallisen ehkäisyohjelman kustannus-vaikuttavuustutkimus

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen johtaja: Tuomilehto Jaakko, Professori
Tutkijat: Tuomilehto Jaakko, Sintonen Harri, Eriksson Johan, Peltonen Markku, Lindström Jaana, Saaristo Timo, Aronen Pasi

Tyypin 2 diabetes (T2D) on yksi nopeimmin kasvavista sairauksista maailmassa. Suomessa noin puolet väestöstä saa T2D:n elinaikanansa. Tällä hetkellä n. 3 % väestöstä saa hoitoa T2D:een ja he käyttävät n. 10 % terveydenhuoltoon käytettävistä menoista - kyseessä on kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävä ongelma. Viime aikoina on osoitettu, että elämäntavan muutoksella on mahdollista estää T2D:n syntyä korkean riskin henkilöillä. Siksi Suomessa on käynnistynyt laajamittainen T2D:n ehkäisyohjelma. Ohjelma toteutetaan perusterveydenhuollossa ja sen koordinoi Diabetesliitto. Kansanterveyslaitos suorittaa ohjelman arvioinnin yhdessä Helsingin ja Jyväskylän yliopiston välisenä yhteistyönä.

Ohjelman tavoitteina ovat:

1) maanlaajuisen T2D:n riskitekijöiden ehkäisystrategian luominen,

2) korkean riskin henkilöiden seulominen koko väestöstä ja henkilökohtaisten elämäntapojen muutokseen tähtäävien toimien tarjoaminen em. henkilöille ja

3) T2D:n aikainen havaitseminen seulonnan avulla ja sopivien hoitotoimenpiteiden aloittaminen riittävän varhaisessa ajankohdassa.

Ohjelmaan osallistuu sen ensimmäisessä vaiheessa neljä sairaanhoitopiiriä (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa). Ehkäisyohjelman tuloksellisuutta tullaan arvioimaan myös terveystaloudelliselta näkökannalta. Taloudellisesta arviointitutkimuksesta vastaa lähinnä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos ja tavoitteena on selvittää ohjelman kustannusvaikuttavuutta ja -utiliteettia eli arvioida ehkäisyohjelmasta tulevia kustannuksia ja säästöjä sekä kansan terveydentilassa ja elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia.

Projektin verrokkiryhmänä, johon ehkäisyohjelmaan osallistuvia alueita verrataan, tulee toimimaan FINRISKI 2002:een osallistuneet henkilöt joille on tehty sokerirasituskoe. Nämä henkilöt kutsutaan uuteen terveystarkastukseen vuonna 2007. Lisäksi heiltä kerätään tietoa kyselylomakkeilla vuosien 2005-2007 aikana. Koska tutkimuksessa käytettävät ryhmät ovat suuria (interventioryhmä 12000 ihmistä ja vertailuryhmä 3700) on tutkimuksen avulla mahdollista saada ainutkertaisen luotettavaa tutkimustietoa tämänkaltaisen ehkäisyohjelman onnistumista myös terveystaloudellisesta näkökulmasta katsottuna.

Yhteistyötahot:

Sairaanhoitopiiri: Etelä-Pohjanmaa
Sairaanhoitopiiri: Keski-Suomi
Sairaanhoitopiiri: Pirkanmaa
Sairaanhoitopiiri: Pohjois-Pohjanmaa
Diabetesliitto
Jyväskylän yliopisto
StatusActive
Effective start/end date01/01/2000 → …

Fields of Science

  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health