UKMs utvecklingsprojekt för lärarutbildningen: Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska lärarutbildningarna (HY:n osahanke)

Description

Digital kompetens och multilitteraticiet utgör nyckelkompetenser som såväl lärare som studenter förväntas inneha och besitta. I detta projekt är avsikten att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser. Digitala verktyg och lärmiljöer integreras i forskning, undervisning, studier och praktik.  
StatusActive
Effective start/end date01/09/2017 → …