UKMs utvecklingsprojekt för lärarutbildningen: Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska lärarutbildningarna (HY:n osahanke)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Digital kompetens och multilitteraticiet utgör nyckelkompetenser som såväl lärare som studenter förväntas inneha och besitta. I detta projekt är avsikten att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser. Digitala verktyg och lärmiljöer integreras i forskning, undervisning, studier och praktik.  
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201731/12/2019