Undersökning om distansundervisningens lärdomar

Project Details

Description

Undersökningen förverkligas i samarbete mellan Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet samt Forskningsgruppen för utbildning, utvärdering och inlärning (REAL) och Forskningsgruppen för främjande av barn och ungas hälsa (NEDIS) vid Tammerfors universitet.

Layman's description

I undersökningen utreds hur undantagstillståndet har påverkat barnens studier, skolornas personal samt familjernas välbefinnande. Syftet med undersökningen är att skapa en helhetsbild av hur undantagstillståndet påverkat skolgången samt att samla in information som förberedelse inför nästa skoltermin.

Forskningsdata samlades in med elektroniska enkäter, som skickades till rektorer, lärare, elevvårdspersonal och övriga som jobbar med elever samt elever i klasserna 4-10 och 1-10-klassisters vårdnadshavare vid samtliga skolor inom den grundläggande utbildningen i 16 kommuner i Finland.
StatusFinished
Effective start/end date04/05/202015/01/2021

Fields of Science

  • 516 Educational sciences