Vaalirahakriisi: median ja politiikan suhteet murroksessa?

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keväällä 2008 alkaneen vaalirahoituskohun merkitystä. Vaalirahakohussa näyttäisi olevan kyse edellisten vuosikymmenien aikana syntyneiden ja suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä vakiintuneiden toimintatapojen kriisistä. Samalla kohu antaa erinomaisen mahdollisuuden valaista sitä, millaisia median ja poliittisen järjestelmän
suhteet nykyään ovat ja miten ne ovat muuttuneet. Tutkimus luo kattavan kokonaiskuvan vaalirahakohusta ja sen merkityksestä. Aineistoja kerätään
kolmella eri tasolla: i) keskeisten toimijoiden haastatteluilla, ii) median sisältöjen analyysilla ja iii) yleisötutkimuksella. Kohussa mukana olleiden journalistien, poliitikkojen ja asiantuntijoiden haastatteluilla selvitetään, miten he mieltävät kohun merkityksen. Mediasisältöjen analyysin avulla luodaan kokonaiskuva vaalirahakohun julkisuudesta ja esillä olleista toimijoista. Kolmanneksi selvitetään yleisön käsityksiä vaalirahakohusta ja sen merkityksestä kahden edustavan kyselytutkimuksen sekä pienryhmäaineistojen ja nettikeskustelujen analyysin avulla. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva vaalirahakohun etenemisestä julkisuudessa ja samalla vastata sen valossa kolmeen kysymykseen. Ensinnä pyritään selvittämään, miten journalismin ja politiikan välinen suhde on kehittynyt ja kehittymässä. Mikä on eri medioiden
rooli politiikassa? Onko kyseessä taitekohta, jossa media on tehnyt irtioton politiikasta? Toiseksi luodataan sitä, miten kohu on vaikuttanut medioiden ja politiikan uskottavuuteen yleisön silmissä. Kolmanneksi pyritään kuvaamaan kohun merkitystä journalismin tulevaisuudelle: onko kyseessä uuden journalistisukupolven ja sen arvojen esiinmarssi. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskuksen ja
Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikön kesken. Viestinnän tutkimuskeskus vastaa haastatteluaineistojen analyysistä ja Journalismin tutkimusyksikkö media- ja yleisöaineistojen analyysistä. Tutkimus alkaa vuoden 2010 alusta ja se valmistuu vuoden 2011 maaliskuussa.
Julkinen keskustelu vaalirahoituksesta tulee ainakin vaalirahalain valmistelun myötä jatkumaan todennäköisesti vielä vuoden 2010 puolelle ja tutkimus pyrkii kattamaan koko keskustelun. Haastattelu- ja kyselyaineistoa kerätään myös kohun jälkeen niin, että kohun pysyvämpää merkitystä on helpompi arvioida. Tutkimus tuottaa raportin, jossa eri aineistot ja menetelmät on
yhdistetty selkeäksi kuvaukseksi kohun etenemisestä ja sen saamasta merkityksestä.
Tutkimuksen yhteyshenkilöt:
Anu Kantola, tutkimusjohtaja; Salli Hakala, tutkija
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/03/2011