Vammaisaktivismia tekemässä. Teoissa ja kerronnassa muotoutuva suomalainen vammaisliike

Project: Research project

Project Details

Layman's description

Hankkeessa tutkitaan vammaisaktivismin ja vammaisliikkeen nykyisyyttä ja historiaa. Hankkeessa kysytään, millaisena vammaisliike muotoutuu aktivismin teoissa ja näitä koskevissa kertomuksissa. Metodologiselta orientaatioltaan hanke on etnografinen. Aktivismia lähestytään kansalaisuuden tekoina analysoiden aktivismiksi nimettyjä tekoja, toimintaa ja tapahtumista näitä koskevien havaintojen, kertomusten ja kuvausten kautta. Teoreettisesti tutkimus ammentaa uudesta kansalaisuuden teoriasta, intersektionaalisuutta koskevasta teoretisoinnista ja identiteettipolitiikkaa kriittisesti analysoivasta tutkimuskeskustelusta, ja osallistuu erityisesti yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen kentällä käytävään aktivismia ja sosiaalista liikehdintää koskevaan keskusteluun. Hankkeen tavoitteena on (1) rakentaa moninainen kuva vammaisaktivismista sekä tätä kautta (2) uudelleen hahmottaa ja kuvata suomalaista vammaisliikettä, sen moninaista nykyisyyttä ja historiaa.
StatusActive
Effective start/end date01/03/202029/02/2024

Funding

  • Koneen Säätiö: €454,700.00

Fields of Science

  • 5142 Social policy
  • 6160 Other humanities