Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelutarpeet - VAPAAL

Project Details

Description

Hankkeen kohderyhmänä olivat vapaa-ajan kiinteistöjä Etelä-Savossa omistavat henkilöt. Hankkeessa selvitettiin monipuolisesti eri alojen nykyistä ja tulevaa palvelukysyntää. Aineisto koottiin 2 000 vapaa-ajan asukkaalle lähetetyn kyselyn ja 40 haastattelun avulla.

Tulosten mukaan palveluja aiotaan käyttää tulevaisuudessa yhä enemmän. Erityisesti kulttuuriin, mökin huoltoon ja paikalliseen ruokaan liittyvien palvelujen käyttö lisääntyy.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200830/04/2009