Verenpaine ja melu

Project Details

Description

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaksoskohortin ne kaksosparit, joista vain toisella parin jäsenellä oli todettu verenpainetauti.

Tutkimuksessa: 1) vertaillaan eri tavoin mitatun (melukartoitus, kysely) melun yhteyksiä verenpainetautiin, 2) tutkitaan persoonallisten tekijöiden (päivittäisten toimien stressaavuus, vihamielisyys yms kytkeytymistä melun kokemiseen ja verenpainetautiin, 3) selvitetään alkoholin käytön, lihavuuden yms. sekoittavien tekijöiden vaikutusta melualtistuksen ja verenpainetaudin väliseen yhteyteen, 4) kehitetään kokonaismelualtistuksen mittaria.


StatusActive
Effective start/end date01/01/2000 → …

Fields of Science

  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health
  • verenpaine
  • melu