Viherkatot osana kaupunkisuunnittelua (English: Green roofs as part of urban planning and design)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Laadukasta ja kestävää kaupunkitilaa sekä hyvinvointia kaupunkilaisille uudenlaisten viherrakenneratkaisujen avulla (rahoittaja Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma).

Hankkeessa tutkimme viherkattojen yhteiskuntatieteellisiä, ympäristöpsykologisia ja oikeudellisia ulottuvuuksia. Pääkysymyksiämme olivat 1) minkälaisia mielikuvia kaupunkilaisilla on erilaisista viherkatoista 2) tuottavatko viherkatot muita viherympäristöjä vastaavia elpymis- ja virkistyskokemuksia 3) miten suomalainen lainsäädäntö ja muu ohjaus sopivat yhteen viherkattojen kanssa sekä tulisiko sääntelyä kehittää kestävien viherkattoratkaisujen tukemiseksi. Tutkimuskokonaisuus liittyi Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusohjelmaan, jossa viherkattoja tarkastellaan monitieteisesti ja ongelmalähtöisesti.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2014