Viides ulottuvuus – viherkatot metropolialueella / The Fifth Dimension – Green Roofs in Urban Areas

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Hankkeessa tutkitaan suomalaisiin kaupunkiolosuhteisiin soveltuvien, kestävän kehityksen mukaisten viherkattoratkaisujen osatekijöitä tieteidenvälisestä näkökulmasta. Viherkatot tarjoavat mahdollisuuksia mm. hulevesien hallintaan, lämpösaarekeilmiön hillitsemiseen, virkistys- ja kuntoutuspalveluihin, esteettisempään kaupunkiympäristöön ja urbaanin luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Hanke tuottaa tutkimustietoon perustuvia, testattuja ja toimivia sekä kustannustehokkaita työvälineitä kestävälle kaupunkisuunnittelulle ja –rakentamiselle. Hankkeella edistetään alan liiketoimintamahdollisuuksia ja siihen osallistuu useita yrityksiä Uudeltamaalta. Kyseessä on osa laajempaa tutkimushanketta.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201130/04/2014