Viimeisellä luukulla/ At the last counter

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

As a result of the early 1990 recession, the work of churches and religious organizations has focused on to mend the gaps/shortages left by the support and service systems of the welfare society. Clients of the church social services (diaconia) have fallen outside other support networks. The diaconial work of the Church has become the “last counter” of help. The aim of the project is to study from the view point of practical diaconical work the problem points of the social security system. Its goal is to find out whether the diaconical work is directed to those who are beyond any other help and what are the problems of the Finnish social security system that surface in the social work (diaconia) of the Lutheran Church.
1990-luvun alun laman seurauksena kirkkojen ja uskonnollisten järjestöjen toiminta on suuntautunut paikkaamaan hyvinvointivaltion tuki- ja palvelujärjestelmien jättämiä aukkoja. Diakoniatyön asiakkaat ovat pudonneet muiden turvaverkkojen läpi. Asiakaskunnassa kuvastuvat ne sosiaaliset riskit, joita yhteiskunta ei ole onnistunut vakuuttamaan. Kirkon diakoniatyö on ”se viimeinen luukku”, josta apua voi saada.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia käytännön diakoniatyön näkökulmasta yhteiskunnan viimesijaisen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kohdistuuko diakoniatyö niihin, joita kunta ei auta sekä millaiset viimesijaisen sosiaaliturvan ongelmakohdat tulevat esiin diakoniatyössä.
StatusFinished
Effective start/end date23/02/200531/12/2007

Funding

  • Kirkkohallitus: €65,000.00

Fields of Science

  • 614 Theology
  • kirkkososiologia