VYR Kolora - kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Projektissa tutkitaan kolloidien merkitystä radionuklidien kuljettajina arvioitaessa käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta. Tutkimuksessä selvitetään: 1) kolloidien irtautumista loppusijoitustilan eri materiaaleista, testataan erilaisia kolloidien karakterisointimenetelmiä ja arvioidaan muodostuvien kolloidien ominaisuuksia sekä stabiilisuutta, 2) radionuklidien kiinnittymistä kolloideihin ja sorption reversiibeliyttä kokeellisesti sekä mallituksen avulla, 3) kolloidieihin kiinnittyneiden radionuklidien kulkeutumista ja pidättymistä kallioraossa kolonni- ja blokkikokein ja verrataan tuloksia radionuklidien kulkeutumiseen ilman kolloidien läsnäoloa.
StatusFinished
Effective start/end date19/03/201030/04/2015

Funding

  • Unknown funder