White infrastructures: an environmental history of ice

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tämän ympäristöhistoriallisen tutkimuksen keskiössä on luonnonjään hyödyntäminen jäähdytyksessä Suomessa ja Saksassa 1800- ja 1900-luvuilla. Jää on ominaisuuksiltaan erityinen luonnonvara, joka on ollut keskeinen varhaisten kylmäinfrastruktuurien osa, etenkin kaupungeissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten luonnonjäätä on käytetty jäähdytykseen ja miten
se on mullistanut elintarvikehuollon rakenteita ja sen seurauksena koko yhteiskuntaa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään pääosiltaan arkistolähteisiin ja historiallisiin lehtiaineistoihin perustuva historiallinen analyysi. Tutkimuksen toisessa vaiheessa vertaillaan jään käytön historiallista kehitystä Saksassa ja Suomessa, ja tavoitteena on siten tuottaa uutta
tietoa ihmistoiminnan, yhteiskunnallisen muutoksen ja luonnonympäristön vuorovaikutteisesta suhteesta menneisyydessä.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201531/08/2018