WINNET

  • Kattelus, Pia (Principal Investigator)
  • Kurki, Sami (Principal Investigator)

Project Details

Description (abstract)

Hanke tukee alueellista kasvua ja kehitystä levittämällä tietoa aiemmissa hankkeissa tunnistetuista tavoista parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään työmarkkinoiden eriytyneisyyden haasteeseen sekä naisten vähäiseen määrään innovaatiotoiminnan ja teknologian parissa ja yrittäjinä. Hankkeella halutaan vaikuttaa paikallis-, alue- ja Euroopan unionin tasojen politiikkoihin, strategioihin ja kehittämisohjelmiin, jotka liittyvät naisten työelämäaseman parantamiseen niin, että niiden erityistavoitteet valtavirtaistetaan.

Hankkeessa on partnereita kahdeksasta maasta ja yhdeksältä alueelta. Tunnistettuja hyviä käytäntöjä jaetaan ja levitetään vierailukäyntien, tutkimuksen sekä alueellisten toimintasuunnitelmien luomisen kautta. Naisten työelämäaseman parantamiseen tähtäävien alueellisia toimintasuunnitelmia tuotetaan jokaisella hankealueella muodostettavassa monitoimijaisessa yhteistyöryhmässä.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2011