Wisdom and Paideia: A Study on Hellenistic Jewish Sages

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Hankkeessa tutkitaan hellenistijuutalaisia koulutusihanteita ja kasvatuskulttuuria (paideia) antiikin kirjallisuudessa säilyneiden viisaan hahmon (?akam/ho sofos) kuvausten valossa. Juutalaista sivistystä tarkastellaan osana laajempaa hellenististä maailmaa pyrkien selvittämään, miten juutalaiset käsitykset viisaasta elämästä välittyivät ja muovautuivat heprealaisen ja kreikkalaisen kulttuurin puristuksessa. Valittu aineisto koostuu myöhäisellä Toisen temppelin ajalla hepreaksi ja kreikaksi Juudeassa ja Aleksandriassa kirjoitetuista opetusteksteistä. Siten hanke purkaa tutkimusalueiden välille muodostuneita raja-aitoja, jotka ovat anakronistisia ja vailla perusteita antiikin asiayhteydessä. Se avaa tuoreen näkökulman viisausperinteen tutkimukseen ja tuottaa uutta tietoa länsimaisen sivilisaation monikulttuurisista juurista. Tutkimus suoritetaan Helsingin yliopiston eksegetiikan osastolla, mutta siihen kuuluu tutkimusvierailuja Yalen ja Groningenin yliopistoihin.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201531/08/2018

Funding

  • SUOMEN AKATEMIA: €246,953.00