YHTEISETU - Yhteistyöllä parempaan palvelujen saavutettavuuteen

Description

Hankkeen päämäränä on löytää ratkaisuja, jotka helpottavat kuluttajien palvelutarpeiden ja yritysten tarjonnan kohtaamista maaseudulla. Yhteiseen intressiin perustuva yhteistoiminta johtaa parempaan palvelujen saavutettavuuteen sekä ansaintamahdollisuuksien parantumiseen ja vaikuttaa sitä kautta taloudellisen toiminnan uudistumiseen paikallistalouksissa. Erityisesti keskitytään aloihin, joilla on odotettavissa kysynnän kasvua, esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen ja omakotien paikallisiin huoltopalveluihin. Hankkeessa analysoidaan kansainvälisiä esimerkkejä yrittäjien, työntekijöiden ja kuluttajien yhteiseen intressiin perustuvasta organisoitumisesta ja sovelletaan niitä Suomen olosuhteisiin. Erityisesti paneudutaan Suomessa tähän saakka vähemmän hyödynnettyihin osuustoiminnallisiin malleihin, kuten yrittäjien, kuluttajien ja työntekijöiden ns. yhteisetu-osuuskuntaan (multi-stakeholder cooperative).
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201429/02/2016

Funding

  • Työ- ja elinkeinoministeriö: €70,000.13