Yle, Suomi ja suomalaiset

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Yksi kolmesta teemakokonaisuudesta Yle 100 -konsortiossa.

Layman's description

Teemakokonaisuus keskittyy tutkimaan Ylen suhdetta suomalaisuuteen – siihen, miten Yleisradio on historiansa aikana määritellyt Suomen ja suomalaisuuden, miten se on ymmärtänyt suomalaiset yleisönä sekä siihen, miten suomalaiset ovat yleisönä suhtautuneet Yleen. Keskeistä teemakokonaisuudessa on Ylen upottaminen Suomen yhteiskunnan historiaan niin, että asioita tarkastellaan paitsi aikakaudestaan käsin, myös satavuotisessa muutoksessaan. Tähän sisältyy myös viime vuosikymmenten kasvava kansainvälisyys ja kulttuurinen moninaistuminen sekä pohdinta suomalaisuuden ja siihen linkittyvän julkisen palvelun tulevaisuudesta Ylessä.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202231/12/2024