“Ympäristö, maankäytön muutokset ja globaali resurssitalous”

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Projektin aiheena on trooppisten maa-alueiden kasvava muuntaminen teollisiksi viljelmiksi, luonnonsuojelualueiksi ja ekosysteemipalveluja tuottaviksi ympäristöiksi sekä tämän kehityksen
sosiokulttuuriset vaikutukset. Se kuvaa uutta kansainvälistä järjestystä, joka perustuu luonnonvarojen ja ympäristön hallintaan ja vertailee tämän järjestyksen tuottamia paikallisia muutoksia
etnografisten tapausaineistojen avulla. Projektiin kuuluu antropologeja ja politiikan tutkijoita, ja sen tapausaineistot perustuvat Papua Uudessa Guineassa, Madagaskarilla, Indonesiassa sekä
Brasiliassa tehtävään kenttätyöhön.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201129/02/2016