Young Citizens in the Age of Polarization. Ethnographic and Big Data Based Study of Engagement, Participation, and Marginalization in 2010s Finland (Nuorten poliittinen kansalaisuus eriarvoistumisen aikakaudella. Etnografiseen ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus osallistumisesta, polarisaatiosta ja marginalisaatiosta 2010-luvun Suomessa.)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Practicing citizenship in Finnish political culture today is marked by three trends: the crisis of representative democracy, polarization of civil society, and increasing inequality. Hence, to identify the consequences these trends have for Finnish democracy, we conduct a research project studying civic engagements of young people through a combination of in-depth ethnography and macro-level Big Data
analysis of online discussions. How do societal contexts of polarization and marginalization, and encounters with state institutions, shape the conditions of citizenship and political participation? What are the ways in which young people engage to pursue politicization? Conceiving citizenship as action, in the vein of recent sociological analyses, we define four Modes of Engagement: anti- and protopolitics
(MoE 1), empowerment projects (MoE 2), activism and life politics (MoE 3) and formal politics (MoE 4). Each of the four modes are addressed by an ethnographic case “on the ground” and a macro-level Big Data case, employing computational text-analysis,
“online”. This provides our project with both the sensitivity and in-depth interpretation of ethnography, and the large representative datasets made possible by new digital methods. We explore the four modes through the following cases. Firstly, we study anti- and proto-politics (MoE 1) – de-politicized and marginalized citizenship – through an ethnography of young people in Frosty Hill, an underprivileged neighbourhood, and by analysing popular online forums in which expressions of societal resentment are frequent. Participants in public empowerment projects (MoE 2)
are observed and analysed ethnographically on the ground in Helsinki, and computationally online. Young activists (MoE 3) are represented by ethnographies of a house-squatting movement and an urban neighbourhood youth movement in Helsinki, combined with analysis of anarchist discussions online. Finally, ethnographic observations and data on youth politicians complete the picture by
bringing in formal politics (MoE 4). The combination of ethnography and Big Data represents a methodological breakthrough for the social sciences and supports the research objective of producing a comprehensive view of political citizenship in 2010s Finland. We expect the research results to guide policy development and amplify the voices of young people in society.

Layman's description

Suomalaiset nuoret kasvavat kansalaisiksi yhteiskunnassa, jota leimaa eriarvoisuuden kasvu, edustuksellisen demokratian kriisi ja kansalaisyhteiskunnan ääripäiden etääntyminen toisistaan. Ymmärtääksemme miten nämä muutokset vaikuttavat suomalaisen demokratian tulevaisuuteen, tutkimme suomalaisten nuorten arjen kansalaisuutta ja tapoja osallistua (tai olla osallistumatta) politiikkaan. Hankkeessa yhdistetään havainnoivaa laadullista tutkimusta nuorten arkielämästä ja sosiaalisen median tutkimista digitaalisilla menetelmillä. Näin saavutamme ymmärryksen siitä, miten nuoret oppivat toimimaan kansalaisina vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa sekä kokonaisen sukupolven tavoista ilmaista ja politisoida epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Tutkimus tuottaa laajan kuvan nuorten kansalaistoiminnasta ja poliittisesta osallistumisesta sekä niiden ehdoista 2010-luvun Suomessa. Sen tulokset auttavat vahvistamaan nuorten ääntä yhteiskunnassa.
Short titleYoung Citizens in the Age of Polarization.
AcronymYCAP
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201631/01/2021