Find Publications

Search concepts
Selected filters
Master's thesis

Osastonhoitajien työssä kuormittuminen

Kiviharju-Rissanen, M., 1996, Helsinki: Yliopistopaino.

Research output: ThesisMaster's thesis

Out of Sight, Out of Mind: Keeping Russia Closeted: A biopolitical analysis of non-normative sexualities in Russia

Weaver, C., 30 Jan 2014, Tampere University. 98 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Outsourcing the war when jobs flee: A mixed-methods approach to the story of outsourcing

Neiglick, S., 2008, 125 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Pään alueen tietokonetomografiatutkimukset - annos ja kuvanlaatu

Translated title of the contribution: Dose and Image Quality in Head CTLampinen, A., 2010

Research output: ThesisMaster's thesis

Paasto ja paasoajat: Paastoajien ravinto- ja terveyskäyttäytyminen

Janhonen-Abruquah, H. E. M. & Janhonen, H., 2 Dec 1991, 106 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen oppihistoriassa: Vertaileva tutkimus tutkijankuvasta ja tieteenfilosofiasta

Translated title of the contribution: Paavo Ravila and Leonard Bloomfield in the history of linguistics : A comparative study on historiography and philosophy of sciencePallasvirta, E., 2009, Helsinki. 88 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Paikannettujen viljanäytteiden otto leikkuupuinnissa

Kahelin, M. P., 18 May 2008, Helsinki. 50 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Paikkaherkkä ilmaisin ionisuihkusovelluksiin

Väyrynen, A. S., 2004

Research output: ThesisMaster's thesis

Paikkatietoaineistosta puuttuvan datan mallintaminen Markovin satunnaiskentillä

Junttila, E. J., 2007, 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Open Access
File

Paisajes hidroliminales: Perspectivas desde la línea del agua sobre circulación y caminos de memoria en la frontera andino-chaqueña

Translated title of the contribution: Hydroliminal landscapes: Shoreline perspectives on circulation and paths of memory in the Andean-Chaco borderlandsSaari, L. M., 9 Sep 2019, 157 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Pakilan ja Torman seurakuntien välinen ystävyystoiminta vuosina 1989-2013

Huttunen, O. M. K., Jan 2015, 88 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Paleoekologian teoreettinen viitekehys, esimerkkinä subarktinen Saanajärvi

Translated title of the contribution: Theoretical frameworks of palaeoecology, a case study from a subarctic lakeSorvari, S., 1997

Research output: ThesisMaster's thesis

Palvelumenojen muutokset lapsiperheissä 1990-luvulla

Translated title of the contribution: Changes in Service Consumption Expenditures of Families with Children in the 1990sKortström, H. M., 13 Nov 2002, 72 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Partikkelien muodon mallintaminen niiden 2D-satunnaisprojektioista

Penttilä, A., 2002, 53 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Pedagogers syn på främjandet av barns multilitteracitet

Translated title of the contribution: The teachers’ perspective on promoting children’s learning opportunities in the area of multiliteracyByman, J., Jun 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 69 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Open Access

Peretikkahappo paperikoneen biosidina

Rasimus, S., 2008, 125 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Perhevalmennuksen laadunvarmistus: hyvä perhevalmennus -laatumittarin kehittelyprosessi ja kuvaus

Hovi, A-M., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 86 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Perun APRA-liikkeen ideologian synty 1920-luvulla

Pakkasvirta, J., 1989, Helsingin yliopisto. 100 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Perusopetuksen opetusryhmäkoko vuosiluokilla 7–9: Tehostettu ja erityinen tuki opetusryhmissä keväällä 2012

Translated title of the contribution: Class Size in Comprehensive School in Grades 7–9: Students Getting Intensified or Special Support in Classes in Spring 2012Hienonen, N., 3 Jun 2013, Helsinki. 101 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Petrography and mineral chemistry of lamproite-hosted xenoliths from Kjakebeinet, western Dronning Maud Land, Antarctica.

Romu, I., 27 Oct 2006, Helsinki. 104 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Phénomènes d'hésitation dans le discours oral spontané

Wiklund, M., 2003, Helsinki: Helsingin yliopisto. 54 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Physisporinus rivulosus -talikäävän lakkaasit ja lakkaasien reaktiot

Rytioja, J., 2010, 79 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Pienpainatteet osana massadigitointiprosessien uudistamista: - muutosta ja uudistavaa yhdessä oppimista

Hölttä, T. M., 2012, 132 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Pienten sokeriyhdisteiden eristäminen ja tunnistus kuusen solususpensioliuoksesta: Pro gradu-tutkielma

Laitinen, T., 1 May 2010, 116 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Pigmenttien valmistus hydrolyysimenetelmällä

Translated title of the contribution: Preparation of paper pigments by hydrolysis methodTupala, J., May 2008, 68 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Piispat, paikallisväestö ja juutalaisvainot Reininmaalla ensimmäisen ristiretken aikana vuonna 1096

Translated title of the contribution: Bishops, Lay People and the Persecution of Jews in Rheinland during the First Crusade in 1096Tucker, A., 2010, University of Helsinki. 100 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Pikosinilevien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Itämeressä

Hietanen, S., 1996, 35 p.

Research output: ThesisMaster's thesis