Find Publications

Search concepts
Selected filters

Venäjän nollasummapelin valtapolitiikka

Pynnöniemi, K. & Mikkola, O-M., 2016, Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, (Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja ).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Venäjän oikeuslaitoksen uskottavuusongelma

Translated title of the contribution: Problem of credibility in the Russian judicial systemHeusala, A-L., Mar 2012, In : Idäntutkimus. 19, 1, p. 72-73 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Venäjän omatunto ja Moskovan vaalitulos

Luukkanen, A., 10 Sep 2013, In : Turun Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän on oleva uusi Israel, valittu kansa ja kolmas Rooma - eikä neljättä ole enää tuleva

Luukkanen, A., 1995, In : Sotilasaikakauslehti. 1995, 9, p. 15-17 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän ortodoksinen kirkko

Turunen, M., 2010, Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa . Turunen, M. (ed.). Helsinki: Edita, p. 96-127 32 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Venäjän ortodoksinen kirkko vallankumouksien välissä 1917-1991

Luukkanen, A., 1994, In : Historiallinen Aikakauskirja. 1994, 92/1, p. 15-22 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän pahisten lista -alio

Luukkanen, A., 9 Dec 2013, In : Savon Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän paikallishallinnossa on nähtävissä hyvää yritystä

Kulmala, M., Granberg, L. & Nikula, J., 22 Aug 2012, In : Helsingin Sanomat. 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän palatseissa ja kaduilla

Kivinen, M. (ed.) & Vähäkylä, L. (ed.), 2015, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 311 p. (Tutkitusti)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Venäjän pogromit

Kangaspuro, M., Oct 2013, In : Idäntutkimus. 3/2013, p. 1-2 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Open Access
File

Venäjän pohjoisen resurssiperiferian talousmaantiedettä

Translated title of the contribution: Economic geography of Russia’s Northern resource peripheryTynkkynen, V-P., 2009, In : Terra. 121, 3, p. 246-247 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Venäjän Pohjola. Valtiollisen asutustoiminnan synty, kukoistus ja nykytila

Kauppala, P., 1998, Helsinki: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti. 65 p. (Tutkimuksia pohjoisesta ulottuvuudesta)

Research output: Book/ReportBook

Venäjän poliittinen ilmapiiri käy yhä kylmemmäksi

Kangaspuro, M., 5 Mar 2015, In : Kaleva. 5.3.2015, p. K2 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän poliittinen järjestelmä oppimisprosessina

Translated title of the contribution: Russian political system as learning processPietiläinen, J., 2013, In : Idäntutkimus. 20, 2, p. 42-43 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Open Access
File

Venäjän poliittinen kevät on tuulinen

Luukkanen, A., 8 Feb 2012, In : Kaleva.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän politiikan peruskäsitteistön kehitys, muutos ja jatkumo

Ruutu, K., 2006, Katse Venäjään: suomalaisen Venäjä-tutkimuksen antologia. Nikula, J. (ed.). Helsinki: Aleksanteri Institute, p. 412-431 20 p. (Aleksanteri-sarja; no. 2006:3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Venäjän politiikka ja perustuslaki: tutkimus Venäjän perustuslakikäsitteistön kehityksestä 1900-luvulla

Ruutu, K., 2006, [Helsinki]: Kikimora Publications. 227 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Venäjän politiikka yhä demonijahdissa

Kivinen, M., 17 Nov 1999, In : Helsingin Sanomat. 1999, 17.11.1999, p. A2

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän puolustusteollinen sektori ja sen kehityksen suuntaviivat vuoteen 2020

Koikkalainen, K., 2012, Helsinki: Ministry of Defence. 29 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Venäjän raakapuun ja sahatavaran vienti sekä vaikutukset markkinoiden kilpailuun

Toppinen, A., Toivonen, R., Mutanen, A., Viitanen, J., Hänninen, R., Järvinen, E. & Moiseyev, A., 2007, Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä : Tutkimushankkeen loppuraportti. Karjalainen, T., Ollonqvist, P., Saastamoinen, O. & Viitanen, J. (eds.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, p. 53-68 (Metlan työraportteja; no. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Venäjän rajoitettu internet vuonna 2015

Silvan, K. A., 2016, In : Idäntutkimus. 23, 1, p. 100-102 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Venäjän rooli keskeinen Ukrainan konfliktin ratkaisussa

Smith, H., 17 Apr 2014, In : Kaleva.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän säädyt ja yhteiskuntaluokat

Remy, J., 2006, Opas venäläisyyteen. Helsingissä: Otava, p. 179-198 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Venäjänsaari

Lehikoinen, L., 2007, Suomalainen paikannimikirja. Paikkala, S. & Stenhammar, E-L. (eds.). Helsinki : Karttakeskus, p. 499 1 p. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja; no. 146).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Venäjänsampia Suomen rannikkovesissä

Lehtonen, H., 2001, In : Suomen kalastuslehti. 108, 2, p. 41

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän sanastovaikeuksia

Nikunlassi, A. O., 1993, Helsinki: Finn Lectura. 184 p.

Research output: Book/ReportBook

Venäjän säteilystä Venäjän varjoon / Från Rysslands strålglans till Rysslands skugga: Suomalainen musiikki Ranskassa / Finländsk musik I Frankrike

Tyrväinen, H., 2 Dec 2014, Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen 1 / Pro Finlandia. Finlands väg till självständighet 1: Näkökulma: Ranska ja Italia / Synvinkel: Frankrike och Italien. Nuorteva, J. & Hakala, P. (eds.). Helsinki: Kansallisarkisto & Edita, p. 94–101 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Venäjän sisäinen kehitys

Nazarenko, S., Aitamurto, K., Heusala, A-L., Korhonen, V., Koski, S., Laine, V., Lassila, J. & Mitikka, E. J., 12 Mar 2019, Voiman Venäjä. Helsinki: Puolustusministeriö, p. 101-148 49 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

Venäjän sotaväki ja sen henkilötappiot Helsingin alueella 1. maailmansodan aikana

Halén, H., 2007, Helsinki. 80 p. (Unholan aitta; no. 27)

Research output: Book/ReportBook

Venäjän sotilaallinen puolustaminen

Pynnöniemi, K., Lalu, P., Kukkola, J. & Pesu, S., 2019, Voiman Venäjä. Ylitalo, T. (ed.). Puolustusministeriö, p. 48-70 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Venäjän sotilasdoktriini

Kangaspuro, M., Apr 2010, In : Idäntutkimus. 2010, 1, p. 1-2 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Open Access
File

Venäjän sotilastiedustelun toiminta näkyy Itä-Ukrainassa

Luukkanen, A., 12 Jul 2014, In : Turun Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän suurvaltaidentiteetti etsii linjaansa

Smith, H., 2015, Venäjän palatseissa ja kaduilla. Kivinen, M. & Vähäkylä, L. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 262-274 13 p. (Tutkitusti).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Venäjän talouselämän suunta uhkaavan jyrkässä laskussa. Alio 26.8.

Luukkanen, A., 26 Aug 2015, In : Turun Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän talouskriisi

Kangaspuro, M., 2008, In : Idäntutkimus. 2008, 4, p. 1-2 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Venäjän talous yllättää joka kerta

Translated title of the contribution: Russian economics is always surprisingVihavainen, T., Apr 2013, In : Kanava. 3/2013, p. 69-70

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän tandemkratai jatkuu vielä pitkään: Russia's tandemcratia is lasting a long time

Translated title of the contribution: Russia's tandemcratia is lasting a long timeKangaspuro, M., 18 Oct 2011, In : Turun Sanomat. p. 2

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän tiedeakatemian kaivauksilla Deir el-Banatissa marraskuussa 2014

Salmenkivi, E., 2015, In : Kirjuri. 12. vuosikerta, 1/2015, p. 4-6 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän toinen kulttuuri

Huttunen, T., 2006, Opas venäläisyyteen . Vihavainen, T. (ed.). Helsinki: Otava, p. 270-289 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Venäjän turvallisuusaloite

Kangaspuro, M., 2009, In : Idäntutkimus. 2009, 4, p. 1-2 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Venäjän turvallisuuspolitiikan painopisteistä ja niiden merkityksestä Itämeren alueelle

Heusala, A-L., 2016, Euroopan yhteinen(?) puolustus. Mielonen, T. (ed.). Keuruu: Suomen Sadankomitea ry, p. 26-37 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access

Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimus taitekohdassa?

Translated title of the contribution: The study of Russian security policy at a crossroad?Heusala, A-L., 16 Oct 2014, Sotilaspedagogiikka: Professori Juha Mäkisen 50-vuotisjuhlakirja. Mutanen, A. & Pekkarinen, O. (eds.). Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. , p. 67-76 10 p. (Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat; no. 13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Venäjän turvallisuuspolitiikka - tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä

Translated title of the contribution: Russian security policy - research in Finland and development trends in RussiaHeusala, A-L., Pyykönen, E. & Kivinen, M. J., 27 Oct 2016, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 56 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 39)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Venäjän tutkimuksen hakotieteet

Kivinen, M., 2008, In : Tieteessä tapahtuu. 6, p. 51-52 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Venäjän tutkimus rikastuu

Kivinen, M., 21 Oct 1996, In : Helsingin Sanomat. 1996, 21.10.1996

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Kansikas, S. H., May 2012, Puolustusministeriö. 24 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Venäjän ulkopolitiikan linja on pysynyt melko vakaana

Kangaspuro, M., 24 May 2014, In : Helsingin Sanomat. 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Venäjän ulkopolitiikka

Lavikainen, J., Saari, S., Pynnöniemi, K., Järvenpää, P., Pesu, M., Mikkola, H., Saarinen, S. & Sinkkonen, E., 12 Mar 2019, Puolustusministeriö. 179 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access