Find Publications

Search in all content

Filters for Publications

Search concepts
Selected filters
1994

Loss of the wild type MLH1 gene is a feature of hereditary nonpolyposis colorectal cancer

Hemminki, A., Peltomäki, P., MECKLIN, J. P., Järvinen, H., Salovaara, R., Nyström-Lahti, M., de la Chapelle, A. & Aaltonen, L. A., 1994, In : Nature Genetics. 8, p. 405-410 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Low blood total cholesterol and mortality: causality, consequence and confounders

LEWIS, B. & TIKKANEN, M. J., 1994, In : American Journal of Cardiology. 73, p. 80-85 6 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Löytöretki portugalilaisuuteen

Pakkasvirta, J., 1994, In : Tiede & edistys. 19, 4, p. 361-363

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Luettavuuden ja luotettavuuden lähteillä: Opas lähteiden merkintään

Translated title of the contribution: On Sources on Readability and Credibility: A Guide on Noting ReferencesTella, S., 1994, University of Helsinki, Department of Teacher Education. (Studia Paedagogica ; no. 5)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Lukijalle

Sorri, H., 1994, Kuunnellen autat. Sorri, H. (ed.). Helsinki: Kirjapaja, p. 11 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Lukijalle

Knuutila, J., 1994, Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 1995. Knuutila, J. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, p. 5-6 2 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; no. 80).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Lukioiden menestystä selittävät tekijät

Translated title of the contribution: On factors explaining students’ performance in senior secondary schoolsKirjavainen, T. & Loikkanen, H., 1994, Lukion tila 1994. Jakku-Sihvonen, R. & Blom, H. (eds.). Opetushallitus, (Arviointi ja seuranta; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Lukion fysiikan opetussuunnitelma Helsingin II normaalikoulussa

Lavonen, J., 1994, In : Dimensio. 58, 3, p. 24-27

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Lukion psykologia 5

Ihanus, J. & Fredriksson, J., 1994, Helsinki: Kirjayhtymä . 168 p.

Research output: Book/ReportBook

Lukion uskonto: Raamatun maailmat

Dunderberg, I., Sollamo, R. & Tuovinen, R., 1994, Helsinki: Otava. 133 p.

Research output: Book/ReportBook

Luku 31: Dyslipidemiat

Translated title of the contribution: (Chapter 31: Dyslipidemias)Pentikäinen, P., Tikkanen, M. & Kesäniemi, A., 1994, Kliininen farmakologia. Neuvonen, P. J., Himberg, J-J., Iisalo, E., Mattila, M. J. & Ylitalo, P. (eds.). Kandidaattikustannus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Luokkamuotoisen etäopetuksen lähtökohtia

Husu, J., Salminen, J., Falck, A-K., Kronlund, T., Kynäslahti, H. & Meisalo, V., 1994, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Research output: Book/ReportBook

Luomiskertomus ja evoluutio nykysuomalaisen maailmankuvan elementteinä.

Translated title of the contribution: Genesis and evolution as elements of the contemporary Finnish world viewPirttilä-Backman, A-M. & Hakanen, H., 1994, Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin. Pirttilä-Backman, A-M. & Vesala, K. M. (eds.). Helsinki: Department of Social Psychology, University of Helsinki, p. 39-83 (Department of Social Psychology, University of Helsinki, Research Reports).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Luonnonlääkkeet

Hiltunen, R. & Holm, Y., 1994, 1. painos ed. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 239 p.

Research output: Book/ReportBook

Luonnonolosuhteiden vaikutus Mikkelin seudun rautakautisen asutuksen sijaintiin

Kirkinen, T., 1994, Kalmistojen kertomaa. Lehtinen, L. & Nousiainen, P. (eds.). Savonlinna: Savonlinnan maakuntamuseo, p. 19-25 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Luonto-oppaan opas

Kyöstilä, M., Lindgren, L., Vasama, A. & Wolff, L-A., 1994, Vantaa: Metsähallitus. 96 p. (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B; no. 16)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Luostarielämä Suomessa keskiajalla

Salmesvuori, P., 1994, Yhteisöt ja kirkon uudistuminen. Kotila, H. (ed.). Helsinki: Kirjaneliö, p. 28–44 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Luterilainen uskonkäsitys ja reinkarnaation ongelma

Vasko, T., 1994, Ajatuksia jälleensyntymisestä. Pietikäinen, J. (ed.). Hämenlinna: [A. Karisto], p. 45-54 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Lyijy ja terveys antiikin aikana

Vuorinen, H. S., 1994, In : Hippokrates : Suomen lääketieteen historian seuran vuosikirja.. 1994, p. 9-22 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Lypsykarjan jalostustavoitteet

Juga, J., 1994, In : Nautakarja. 1994, 1, p. 22-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Maahanmuuttajat: kulttuurien kohtaaminen Suomessa

Translated title of the contribution: The Immigrants – when cultures meet in FinlandLiebkind, K., 1994, Helsinki: Gaudeamus.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Maahanmuuttajat ja kulttuurien kohtaaminen

Translated title of the contribution: Immigrants and the meeting of culturesLiebkind, K., 1994, Maahanmuuttajat: kulttuurien kohtaaminen Suomessa . Liebkind, K. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 21-50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maailman kuhat

Lehtonen, H., 1994, In : Erä.. 8, p. 9-10

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Maailmankuva ja tiedon luokittaminen. Väljää pohdintaa kokoavasta kognitiosta

Vesala, K. M., 1994, kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin. Pirttilä-Backman, A-M. & Vesala, K. M. (eds.). p. 133-152 19 p. (Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia; vol. 1994, no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maa- ja metsätalouden integroiminen on tulevaisuuden maaseutupolitiikkaa

Hyttinen, P., Kola, J. & Huovinen, J., 1994, In : Maaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti. 2, 2, p. 88-90

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Maaseutumatkailutalouksien ruokahuolto: Laitteet, varusteet ja tilat

Alkula, R., Janhonen, H., Malin, A. & Reisbacka, A., 1994, Helsinki: Työtehoseura ry. 169 p. (Työtehoseuran monisteita; no. 1994, 1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Maaseutumatkailuyrityksen ruokahuoltojärjestelyt

Reisbacka, A., Malin, A. & Alkula, R., 1994, Työtehoseuran kotitaloustiedote. Helsinki: Työtehoseura ry, p. 1-15 15 p. (Työtehoseuran kotitaloustiedote; no. 4/1994 (495)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Maaseutupolitiikka sulatusuunissa

Köppä, T., 1994, In : Maaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti. 2, p. 104-106

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Maatalouden sopeutumisongelmat ja -mahdollisuudet

Kola, J., 1994, In : Hallinto : Valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön julkaisu.. 2-3, p. 38-39

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Maatalouden suoran tuen taloudellinen ja poliittinen mielekkyys

Kola, J. & Mäkilä, L., 1994, Huomisen eväät. Maaseutukeskusten Liitto, p. B8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maatalous on valittava suuntansa

Aakkula, J., Pirttijärvi, R. & Sumelius, J., 1994, Kestääkö ympäristö yhdentymisen?. Suomen luonnonsuojeluliitto, 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maatalouspaketin syvin olemus?

Kola, J., 4 Jun 1994, In : Helsingin Sanomat. p. A15

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Maataloutemme uusi suhteellinen etu

Kola, J., 1994, In : Suomen Kuvalehti. 23, p. 4-5

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Magneettikuvauksen spesifisyydestä

Translated title of the contribution: Specificity of magnetic resonance spectroscopyLundbom, N., 1994, In : Duodecim. 110, 5, p. 517 - 519 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Magnetoencephalography in studies of human cognitive brain-function

Näätänen, R., ILMONIEMI, R. J. & Alho, K., 1994, In : Trends in Neurosciences. 17, p. 389-395 7 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Maitokiintiökauppa järkevä uudistus

Kola, J., 1994, In : Maaseudun Tulevaisuus. 78, 6, p. 2

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Major and minor breakpoint sites of chromosomal translocation t(14;18) in subtypes of non-Hodgkin lymphomas

Klefström, J., FRANSSILA, K., Peltomäki, P., KAARTINEN, M., SOLIN, M. L. & Knuutila, S., 1994, In : Leukemia Research. 18, p. 245-250 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Making Sense of the Curriculum: Experienced Teachers as Curriculum Makers and Implementers

Kosunen, T. J., 1994, Teachers´Minds and Actions : Research on Teachers´ Thinking and Practice. Carlgren, I., Handal, G. & Vaage, S. (eds.). London; Washington, D.C.: Falmer Press, p. 247-259 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maksettua rakkautta, prostituutiokulttuuria Helsingissä 1860-luvulta nykypäivään

Translated title of the contribution: Love for money: the history of the prostitution in HelsinkiHäkkinen, A. K. O., 1994, Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Vähätalo, K. & Heikkilä, M. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 90-127 38 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maltooligosaccharides as chiral selectors for the separation of pharmaceuticals by capillary electrophoresis

Soini, H., Stefansson, M., Riekkola, M-L. & Novotny, M. V., 1994, In : Analytical Chemistry. 66, 20, p. 3477-3484 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

MAOLissa tapahtuu: Kemian työkurssi 1993

Aksela, M. K., 1994, In : Dimensio. 58, 1, p. 39 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Maps of the salivary gland chromosomes of Drosophila melanogaster

Heino, T. I., Saura, A. O. & Sorsa, V., 1994, In : Drosophila information service. 73, p. 699-738 119 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Markkinavoimien ja etiikan ristiveto lääkepolitiikassa

Hemminki, E., 1994, In : Suomen lääkärilehti. 49, p. 2482 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Marmorne Gewichtsteine aus Thera

Forsén, B., 1994, In : Opuscula Atheniensia. 20, p. 43-49 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Matemaattisten aineiden esimerkki: praktikum matemaattisissa aineissa

Meisalo, V. & Jari, L., 1994, Kunne johtaa tieto ja tunne : uudistuva aineenopettajankoulutus / Hannele Rikkinen, Seppo Tella (toim.). Rikkinen, H. & Tella, S. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 273-357 (Studia paedagogica / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos; no. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific