Find Publications

Search concepts
Selected filters

Vanhemmat ja HOJKS

Oiva, I. & Ojala, T., 2001, HOJKS: Erilaisia oppijoita, erilaisia lähestymistapoja. Ikonen, O. & P. V. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, Vol. 2001. 8 p. (Opetus 2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhemmat mukaan koulutuksen arviointiin: puheenjohtajan palsta

Niemi, H., 1999, In : Vanhempien sanomat : Suomen vanhempainliiton tiedotuslehti. p. 10-11

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhemmuuden puute ja nuorten sosiaalinen pääoma

Tolonen, T., 2009, Lastensuojelun ytimissä / Marjatta Bardy (toim.) ; toimituskunta: Tarja Heino ... [et al.]. Helsinki: THL, p. 144-162 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vanhemmuuden puutteen heijastuminen nuorten sosiaaliseen pääomaan

Tolonen, T., 2004, In : Nuorisotutkimus. 22, 4, p. 17-34

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Vanhemmuuden stressaavuus

Saisto, T., Salmela-Aro, K., Nurmi, J-E. & Halmesmäki, E., 2004, In : Psykologia.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Vanhemmuuden tukeminen vauva- ja lapsiperheissä

Kalland, M. & Salo, S., 16 Apr 2020, In : Duodecim. 136, 8, p. 891-897 7 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Vanhemmuus, kiintymyssuhde ja perhe

Sinkkonen, J. & Kalland, M. J., 2016, Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (eds.). 1 ed. Helsingfors: Duodecim, p. 75-81 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhemmuuteen siirtyminen : raskausajan ja ensimmäisen vuoden kiintymyssuhteet

Punamäki, R-L., 2011, Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). Helsinki: WSOYpro, p. 95-114 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Vanhempain rakkaus [tv-elokuvakäsikirjoitus]: Rakkaus ja laki -trilogia

Rinne, P., 8 Jan 2017

Research output: Non-textual formArtefactSolo art production

Vanhempainvapaa ei saisi eriarvoistaa

Tanskanen, A., 22 Apr 2013, In : Helsingin Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhempainyhdistys koululaisten terveellisen opiskeluympäristön puolustajana

Tammi, T., 2012, In : Kasvatus & Aika. 6, 1, p. 62-65 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Vanhempana Porolahden ala-asteen elämysmatkalla

Linnansaari, H., 2000, In : Luokanopettaja : Luokanopettajaliiton tiedotuslehti.. 2000, 3

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vanhempia roomalaisia nuoremmalla roomalaisajalla

Translated title of the contribution: Early Romans in Late Roman Iron Age?Pesonen, P. A. P., 2006, Arkeologian lumoa synkkyyteen: artikkeleita Christian Carpelanin juhlapäiväksi. Suhonen, M. (ed.). Helsinki, 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vanhempia tarvitaan: puheenjohtajan palsta

Niemi, H., 1999, In : Vanhempien sanomat : Suomen vanhempainliiton tiedotuslehti.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhempien liikuntatottumukset kantavat lapsen liikunta-aktiivisuutta keski-ikään saakka

Kaseva, K., 2017, In : Liikunta & Tiede. 54, 5, p. 10-14 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vanhempien osallistuminen varhaiskasvatuksen kiusaamisen vastaiseen työhön

Repo, L., 2015, Lastentarhanopettajan kalenteri 2015-2016. Pakanen, A. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhempien parisuhdeasia? Väkivaltatiedon käsittely huoltoriidoissa

Translated title of the contribution: Between the couple?: How information about violence is handled in custody sidputesNiemi, J., 2011, In : Oikeus. 2011, 1, p. 129-133 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Vanhempien raskausaikaiset mielikuvat vauvasta, vanhemmuudesta ja perhesuhteista

Flykt, M. S. & Ahlqvist-Bjorkroth, S., 2013, In : Psykologia.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Vanhempiensa velkaannuttamat: Taloudellisen hyväksikäytön kokemukset ja nuorten toimijuus

Pitkäjärvi, P., Juvonen, T. & Nikupeteri, A., 12 Dec 2019, In : Nuorisotutkimus. 37, 3-4, p. 23-39 17 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Vanhempien suhtautuminen kehitysvammaisen nuoren itsenäistymiseen

Miettinen, S. A. M., 2016, In : Suuntaaja. 2016, 1

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vanhempien toimija-asemien rakentuminen yläkouluvalintojen näkökulmasta

Silmäri-Salo, S. & Poikolainen, J., 2015, Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (eds.). Helsinki: FERA Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 201-231 31 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 68).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vanhempien varhainen sepelvaltimotauti altistaa metabolisten riskitekijöiden haittavaikutuksille

Juonala, M., Viikari, J. S. A., Räsänen, L., Helenius, H., Pietikäinen, M. & Raitakari, O. T., 2006, In : Duodecim. 112, p. 1139-1140 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Vanhempien velvollisuudet ja lapsen oikeudet korostuvat Englannin uudessa lastensuojelulaissa

Translated title of the contribution: The responsibilities of parents and the rights of children are emphasised in the new law on child welfare in EnglandTörrönen, M., 1992, In : Sosiaaliturva. 1992, 7, p. 4-7 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Vanhempi ja vapaampi historia

Lappalainen, M. M., 23 Sep 2008, In : Helsingin Sanomat.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanheneminen, postmoderni lähestymistapa ja erot

Translated title of the contribution: Ageing, a Postmodern Approach, and DifferencesCharpentier, S., 2004, Ruumis töihin!: Käsite ja käytäntö . Jokinen, E., Kaskisaari, M. & Husso, M. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 77-96

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vanhenemiseen liittyvät mielikuvat

Uutela, A., Palosuo, H. & Haukkala, A., 1994, Muuttuva vanhuus. Helsinki: Gaudeamus, p. 7-26 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vanhenemiseen liittyvät sairaudet

Lehto, V-P. & Stenbäck, F., 2012, Patologia. Mäkinen, M., Carpen, O., Kosma, V. M., Lehto, V. P., Paavonen, T. & Stenbäck, F. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 98-100 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhenemisen biologia

Lehto, V-P. & Stenbäck, F., 2012, Patologia. Mäkinen, M., Carpen, O., Kosma, V. M., Lehto, V. P., Paavonen, T. & Stenbäck, F. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 100-102 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhenemisen tunnusmerkeistä

Tilvis, R., 2016, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 20-23 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhenemisen tutkimuksen kohteet

Tilvis, R., 2016, Geriatria. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 10 1 p. ger00101 (001.001)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vanhenemisen vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistössä

Konttinen, Y., 2009, In : Niveltieto : Suomen tekonivelyhdistys ry:n jäsenlehti.. 2, p. 29-31

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhenevan miehen alavatsakipu: osa 2 : [miten sinä hoitaisit?]

Kauppinen, R. & Aho, P., 2007, In : Suomen lääkärilehti. vsk 62, 22, p. 2176-2178 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Vanhenevan miehen alavatsakipu: tapauksen ratkaisu : [miten sinä hoitaisit?]

Kauppinen, R., Aho, P. & Wolf-Dieter, R., 2007, In : Suomen lääkärilehti. vsk 62, 24, p. 2386-2389 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Open Access

Vanhenevan miehen testosteronihoito - malttia tarvitaan: [Pääkirjoitus]

Sane, T., 2005, In : Suomen lääkärilehti. 60, 38, p. 3723 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Vanhimmaksi sukupolveksi: Kun iäkkäät vanhemmat kuolevat

Gothoni, R., 2007, Helsinki: Kirjapaja. 156 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Vanhoilla urilla

Koskela, L., 2009, In : Parnasso. 59, 3, p. 56-57 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhoillislestadiolaisesta ruumiillisuudesta verkossa

Hintsala, M-A., 2018, In : Teologinen Aikakauskirja. 123, 1, p. 61-65 5 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientific

Vanhoillislestadiolaiset äidit kommunikoivat verkossa

Hintsala, M-A., 15 Jan 2009, In : Teologia.fi.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhoillislestadiolaisia meemejä: uskonnollisen uskon arkipäiväisyys

Hintsala, M-A. E., 15 Jan 2016, In : Embodied Religion -tutkimushankkeen blogi.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhoillislestadiolaista HLB-toimijuutta verkkokeskusteluissa

Hintsala, M-A. E. & Kejonen, E., Jun 2017, In : Kulttuurintutkimus. 33 (2016), 3-4, p. 29-41 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Vanhoillislestadiolaisuuden opinkäsityksen suhde luterilaiseen tunnustukseen

Juntunen, H., 2012, In : Teologinen Aikakauskirja. 117, 4, p. 383-387 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Vanhoillislestadiolaisuuden ruumiillinen uskonto

Kejonen, E., 2016, In : Etsijä : kristillinen opiskelijalehti. 2016, 3, p. 7-10 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhoillislestadiolaisuus: uskonnollisen yhteisöllisyyden kipupisteet

Hurtig, J., 2014, Kristillisyys elämäntapana: Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2013 pidetyt esitelmät. Salminen, J. (ed.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, p. 40-51 12 p. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; no. 280).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vanhoillislestadiolaisuus ja sukupuoli verkossa auto-netnografisesti tarkasteltuna

Hintsala, M-A., Dec 2012, In : Naistutkimus. 25, 4, p. 28-37 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Vanhoillislestadiolaisuus "poliittisena" liikkeenä. Rec. väitöskirjasta Tapio Nykänen: Kahden valtakunnan kansalaiset. Vanhoillislestadiolaisuuden poliittinen teologia. Diss. Acta Universitatis Lapponiensis 237. Rovaniemi 2012.

Talonen, J., 2013, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2013. Antila, J. O. & Bergström, M. (eds.). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, Vol. 103 / 2013. p. 239-243 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vanhoista ja uusista kivikauden tutkimuksista Säkkijärvellä

Nordqvist, K. & Seitsonen, O., 2006, In : Karjala. 2006, 28, p. 3 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Vanhoista ja uusista kivikauden tutkimuksista Säkkijärvellä

Nordqvist, K. & Seitsonen, O., 13 Jul 2006, In : Säkkijärvi. p. 3 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public