Akateemiset ammattilaiset oman työnsä ja sen edellytysten tutkijoina ja kehittäjinä

Translated title of the contribution: Academic professionals as researchers and developers of their own work and its preconditions

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

  Abstract

  Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia oman työyhteisön kehittämistutkimukseen soveltuvia menetelmiä. Aluksi kuvaillaan kertomuksiin ja innovointiin perustuvaa kehittämistutkimusta. Uusina kehittämistutkimuksen tiedonhankinnan välineinä esitellään totuutta etsivä dialogi, yhteisöllinen tiedonrakentaminen ja vapaan assosiaation menetelmä. Tämän jälkeen paneudutaan arvoihin. Tutkimuksen ja pohdinnan kohteiksi kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan sekä ilmaistut että todelliset arvot, arvokas oppiminen, hyvä elämä, hyvä ympäristö ja kestävä kehitys osana organisaatioin toimintaa ja sen kehittämistä. Rationaalisen toiminnan sykliin opastava Vee-heuristiikka on esillä kehittämistutkimuksen useiden strategioiden ja menetelmien perustana, minkä jälkeen tarkastellaan muutosagentteja ja jatkuvaa laadunparantamista. Lisäksi esitellään niin Åhlbergin korkealaatuisen oppimisen teoriaa ja sen soveltamista kehittämistutkimuksiin kuin tiedon jäsentämiseen ja ajattelun ja toiminnan eheyttämiseen tarkoitettu käsitekarttamenetelmä. Artikkelin lopulla sivutaan myös työyhteisön kompastuskiviä. Toisinaan organisaatiossa saattaa olla hankalia työntekijöitä, ja tekstissä pohditaankin, miten tällaisten työyhteisön kokonaistoiminnan kannalta hankalien jäsenten kanssa tulisi menetellä.

  Avainsanat: Rationaalinen toiminta, design-eksperimentit, Vee-heuristiikka, parannettu käsitekarttamenetelmä, totuutta etsivä dialogi, yhteisöllinen tiedonrakentaminen, kertomukset, vapaa assosiaatio, arvot, korkealaatuinen oppiminen, jatkuva laadunparantaminen
  Translated title of the contributionAcademic professionals as researchers and developers of their own work and its preconditions
  Original languageFinnish
  Title of host publicationKehittämistutkimus opetusalalla
  EditorsJohannes Pernaa
  Number of pages32
  Place of PublicationJyväskylä
  PublisherPS-kustannus
  Publication date15 Mar 2013
  Pages89 - 120
  ISBN (Print)978-952-451-580-1
  ISBN (Electronic)9524515806
  Publication statusPublished - 15 Mar 2013
  MoE publication typeA3 Book chapter

  Publication series

  NameOpetus 2000

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences

  Cite this