Näkökulmia vastuulliseen sijoittamiseen maatalous- ja elintarvikesektorilla

Translated title of the contribution: Aspects of responisble investment in the agricultural and food sectors

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Abstract

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitustoimintaa, jossa tähdätään sijoitusten parempaan tuotto- ja riskiprofiiliin huomioimalla sijoituksissa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyviin hallintotapoihin liittyviä näkökulmia eli ESG-näkökulmia. Institutionaaliset sijoittajat hallitsevat suurinta osaa vastuullisesti sijoitetuista varoista. Vastuullisten sijoittajien määrän ja vastuullisesti sijoitettujen varojen ollessa kasvussa, ESG-näkökulmat koskettavat yhä useampaa sektoria, myös maatalous- ja elintarvikesektoria. Kirjallisuuskatsauksessa selvitämme maatalous- ja elintarvikesektorin ESG-näkökulmia. Sektorille erityisiä näkökulmia ovat ruokaturva, ravitsemus, tuoteturvallisuus, eläinten hyvinvointi ja bioteknologian käyttö. Lisäksi sektorilla toimivien yritysten vastuullisuutta tulisi tarkastella koko toimitusketjun laajuisesti. Tarkastelemme myös sisältyvätkö ESG-näkökulmat vastuullisen sijoittamisen aloitteisiin, joihin pohjoismaiset institutionaaliset sijoittajat osallistuvat. Vaikuttaa siltä, että sektorille erityiset ESG-näkökulmat puuttuvat aloitteiden sisällöstä.
Translated title of the contributionAspects of responisble investment in the agricultural and food sectors
Original languageFinnish
JournalYritysetiikka
Volume11
Issue number1
Pages (from-to)10-33
Number of pages24
ISSN1797-8866
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Fields of Science

  • 512 Business and Management
  • 4111 Agronomy
  • Agricultural Economics
  • 416 Food Science

Cite this