Vid biljettluckan: Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska

Translated title of the contribution: At the counter: Formal and pragmatic variation in the formulations of reason for the visit in Swedish service encounters

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Abstract

I det här bidraget koncentrerar vi oss på inledningssekvenser i servicesamtal på svenska som spelats in vid biljettkassor på teatrar, arenor och kulturcenter i Sverige och Finland. Vi fokuserar specifikt ärendepresentationer, dvs. hur kunderna formulerar orsaken till sitt besök. Typiska ärenden i materialet utgörs av inköp av biljetter eller avhämtning av på förhand bokade biljetter. Våra frågeställningar gäller utformningen av ärendepresentationer: vilken variation finns det i den grammatiska formen av den här typen av social handling, vilka pragmatiska markörer förekommer i den, i vilken mån är variationen förknippad med ärendets art eller varieteten (sverigesvenska, finlandssvenska)? I vårt material kan vi observera en rätt stor variation i hur kunderna formulerar sitt ärende: från korthuggna, frasformade yttranden (Matchen ikväll) till satsformade deklarativa eller interrogativa yttranden med eller utan modala element (Ja skulle komma å lösa ut två biljetter; Har du några biljetter kvar på måndag?). Kundernas turer kan även innehålla pragmatiska markörer av typen du (Sverige), hördu (Finland), va (Sverige), dedär (Finland). Vidare kan turen där ärendet presenteras föregås av en förklarande försekvens eller följas av en eftersekvens i samma syfte. Undersökningsmaterialet omfattar ca 300 videoinspelade sverigesvenska och finlandssvenska servicesamtal från 2013–14. Materialet har insamlats inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), som undersöker språkliga och interaktionella praktiker i sverigesvenska och finlandssvenska (se t.ex. Norrby m.fl. 2015). Metodiskt anknyter vår analys till variationspragmatik och interaktionell lingvistik (Schneider & Barron 2008, Couper-Kuhlen & Selting 2001).
Translated title of the contributionAt the counter: Formal and pragmatic variation in the formulations of reason for the visit in Swedish service encounters
Original languageSwedish
Title of host publicationSvenskans beskrivning : Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016
EditorsEmma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Svea Lindström, Julia Prentice, Malin Sandberg
Number of pages12
Place of PublicationGöteborg
PublisherGöteborg University
Publication date2017
Pages175-187
ISBN (Print)978-91-87850-64-6
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA4 Article in conference proceedings
EventSvenskans beskrivning - Göteborg, Sweden
Duration: 11 May 201613 May 2016
Conference number: 35

Publication series

NameGöteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
Volume29
ISSN (Print)1102-3619
ISSN (Electronic)1652-3105

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • service encounters
  • variational pragmatics
  • Interactional linguistics
  • Language contact
  • Finland Swedish
  • Pragmatics

Cite this