Barnets rättigheter möter småbarnspedagogiken

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Denna artikel handlar om alla barns rättigheter och hur dessa är gällande i småbarnspedagogisk verksamhet. I artikeln synliggör Lundkvist övergripande riktlinjer som fungerar som utgångspunkter för finländsk småbarnspedagogik samt barnets rättigheter utgående från fyra viktiga artiklar och centrala principer i FN:s konvention om barnets rättigheter (1989/1991). Såväl internationella som nationella riktlinjer och styrdokument (bl.a. verksamhets- och läroplaner) är styrande riktgivande dokument som på ett övergripande plan preciserar den småbarnspedagogiska verksamhetens mål och innehåll. Dessa preciseringar är övergripande men inte konkreta. Detta innebär att det är varje pedagogs skyldighet att konkretisera riktlinjerna så att dessa synliggörs och tydliggörs i den pedagogiska verksamheten tillsammans med barnen. I spänningsfältet mellan styrdokument, teori och praktik uppstår frågor om hur pedagoger hanterar sitt pedagogiska uppdrag, hur pedagoger omsätter riktlinjerna och barnets rättigheter i samspelet med barnen (Lundkvist, 2016).

Syftet med artikeln är att synliggöra de grundläggande rättigheter som barnet har, dels enligt barnkonventionen och dels betraktade ur ett småbarnspedagogiskt perspektiv. I sammanhanget utgör finländska styrdokument ett ramverk inom vilka barnets rättigheter ska förstås. Syftet med denna artikel är också att synliggöra barnets rättigheter med utgångspunkt i begrepp som ”barnets bästa”, ”barn (ets) perspektiv” och ”barnets aktörskap”.
Original languageSwedish
Title of host publicationUngas rätt till samtal - en antologi om männikorättsfostran
EditorsCamilla Kronqvist, Charlotta Hilli
Place of PublicationÅbo
PublisherÅbo Akademi
Publication dateMar 2017
ISBN (Electronic)978-952-12-3519-1
Publication statusPublished - Mar 2017
MoE publication typeA3 Book chapter

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this