Cleopatra´s varying roles in the opera Giulio Cesare in Egitto by Handel

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

The focus of this article is evolving and opening up Cleopatra´s character and myth in the opera Giulio Cesare in Egitto by George Friedrich Händel. This is studied via different positive and negative portrayals of her from historical and cinematic representations up to musical solutions and situations. These are created by affects, emotional states, which function as musical expressive tools. Unlike her co-protagonist Caesar, who stays loyal and favourable to his character type, the heroic warrior, Cleopatra has four varying roles, which are the carefree juvenal, seductress, victim and hero-ruler. She is seen as the central figure, and her Parnasso scene with aria V´adoro, pupille is viewed as the turning point for the storyline. Her character relates also to that of femme fatale type. The variability of her roles is seen mainly as an “Italianate” feature, which is opposed to the French Baroque opera´s unilateral characters.

Artikkeli keskittyy avaamaan ja kehittelemään Kleopatran henkilöhahmoa ja myyttiä Georg Friedrich Händelin oopperassa Julius Caesar Egyptissä. Tämä tapahtuu tarkastelemalla hahmon erilaisia myönteisiä ja kielteisiä kuvauksia lähtien historiallisista ja elokuvallisista esitystavoista aina musiikillisiin ratkaisuihin ja tilanteisiin saakka. Nämä luodaan oopperassa affektien, musiikillisten ilmaisullisten välineiden eli tunnetilojen avulla. Toisin kuin toinen päähenkilö Caesar, joka säilyy sankarillisen soturin henkilöhahmolleen uskollisena, Kleopatralla on neljä erilaista roolia oopperassa. Nämä ovat huoleton nuori, viettelijä, uhri ja sankari-hallitsija. Hänet nähdään keskeisenä hahmona ja hänen Parnasso-kohtauksensa V´adoro, pupille-aarioineen tarinankerronnallisena käännekohtana. Hänen henkilöhahmonsa liittyy myös femme fatalen- eli kohtalokkaan naisen tyyppiin. Hänen rooliensa vaihtelevuus nähdään enimmäkseen ”italialaisena” piirteenä, joka on vastakohta ranskalaisen barokkioopperan yksiselitteisille muuttumattomille henkilöhahmoille.

Translated title of the contributionKleopatran muuttuvat roolit Händelin Julius Caesar-oopperassa
Original languageEnglish
JournalMusica & Figura
Issue number6/2019
Pages (from-to)65-96
Number of pages31
ISSN2284-032x
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

ISBN 978-88-9387-132-7.

Fields of Science

  • 6131 Theatre, dance, music, other performing arts

Cite this