Det sjungande jaget: att översätta känslan och själen: Den lyriska samlingen Kanteletar i svenska tolkningar 1830-1989

Translated title of the contribution: The Singing I - Translating Emotion and Soul : The Lyric Collection Kanteletar in Swedish Interpretations 1830-1989

Pirjo Kukkonen

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Abstract

Kanteletar representerar den poetiska genren folkdikten, la poësie populaire, som avspeglar den nationalromantiska tanken om folkdiktningen som en ”själens grammatik” så som J. G. von Herder (1744–1803) beskrivit den. I Kanteletar-sånganalyserna är det frågan om att översätta och tolka känslan och själen till svenska och lyssna på det sjungande jagets olika röster. Den semiotiska översättningsanalysen fokuserar på översättarnas röster genom att kommentera två huvudsakliga företeelser som avspeglar Kalevala-språket och -metriken: allitterationerna och parallellismerna vilka återspeglar det som Julia Kristeva kallar chora, den livgivande rytmen.
Translated title of the contributionThe Singing I - Translating Emotion and Soul : The Lyric Collection Kanteletar in Swedish Interpretations 1830-1989
Original languageSwedish
Place of PublicationHelsinki
PublisherActa Semiotica Fennica
VolumeXXXI
Number of pages320
ISBN (Print)978-952-5431-27-8
DOIs
Publication statusPublished - 6 Jun 2021
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

NameActa Semiotica Fennica
PublisherActa Semiotica Fennica
VolumeXXXI

Bibliographical note

First published printed edition 2009, epublication published as HeldaOpenBooks 2021, http://hdl.handle.net/10138/330626

Fields of Science

  • 6122 Literature studies
  • semiotic translation studies
  • semiotics and literature
  • semiotics and language
  • cuural semiotics
  • the lyric collection Kanteletar

Cite this