Alue- ja maaseutupoliittisten tukien kohdentuminen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan keskuskaupunkien ja maaseutualueiden välillä

Translated title of the contribution: Division of the regional and rural subsidies between the rural and urban areas of South Ostrobothnia and North Karelia

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan maaseutu- ja aluepolitiikoilla saavutettavien taloudellisten hyötyjen kasautumista maaseutualueille ja kaupunkikeskuksiin. Tutkimusmenetelminä ovat SAM-kerroinanalyysi ja yleisen tasapainon mallinnus. Etelä-Pohjanmaalla ruokaklusterin tärkeys korostui. Myös elintarvikkeiden vienti ja maataloussektorin kautta tulevat tuet olivat tärkeitä maakunnalle. Pohjois-Karjala puolestaan reagoi Etelä-Pohjanmaata voimakkaammin infrastruktuuri- ja turismipolitiikkoihin. Lisäpanostukset infrastruktuuriin hidastivat keskittymiskehitystä harvaanasutussa maakunnassa. Suurempi osuus saavutetuista hyödyistä kasautui kummassakin maakunnassa keskuskaupunkiin. Jos tavoitteeksi asetetaan koko maakunnan kehitys, keskuskaupungit voivat toimia maakuntien vetureina, koska ne kykenevät levittämään hyötyjä myös ympäröivälle maaseudulle. Kääntöpuolena on taloudellisen toimeliaisuuden kasautuminen keskuksiin. Maaseutualueiden tukemiseen sen sijaan tarvitaan tarkemmin kohdennettuja politiikkoja.
Translated title of the contributionDivision of the regional and rural subsidies between the rural and urban areas of South Ostrobothnia and North Karelia
Original languageFinnish
JournalMaaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti
Volume22
Issue number3
Pages (from-to)22-37
Number of pages16
ISSN1237-413X
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 415 Other agricultural sciences
  • 511 Economics
  • agglomeration
  • regional policy
  • general equilibrium
  • social accounting matrix

Cite this