Domstolsrättegångar och alternativ tvistelösning – innebär användning av nutida teknologi i tvistelösning en upplösning av separata paradigm?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Sammanfattning:Processrättens forskningsområde håller på att förändras snabbt till följd av att tvistlösningssystemen i allt högre grad utnyttjar de möjligheter den moderna teknologin ger. Teknologin gör intåg i tvistlösningen på många olik
a sätt exempelvis vid teknologivänligt rättegångsförfarande i allmänna domstolar, genom tvistlösning online i privat regi och genom processrättsliga regler som syftar till att lösa teknologitvister. Den expanderande kontaktytan mellan teknologi och tvistlösning skapar behov av nya analyser av de n argumentativa strukturen i den skandinaviska processrättsliga forskningen, eftersom den nuvarande strukturen inte är teknologineutral eller aktuell. Tvistlösning som utnyttjar de teknologiska möjligheterna i sin helhet har många gemen-
samma nämnare som överskrider skiljelinjen mellan rättegångar i statlig regi och alternativ tvistlösning. Den traditionella processrättsliga forskningen fortsätter att ut gå från en sådan skiljelinje. I syfte att förnya sig och bevara sin omvälvande potential i den nya omgivningen kring konflikthantering bör den processrättsliga doktrinen överge denna skiljelinje och i stället välja en gemensam synvinkel på all tvistlösning.

Nyckelord:
Tvistlösning online, ODR, elektronisk rättegång, processrätt, behörighet, e-handel, internettvister, processande i domstol, eJustice

Abstract: The research subject of procedural law is changing rapidly as technology is incorporated into dispute resolution systems. Technology obtrudes dispute resolution through various different applications, namely through technology-enhanced litigation in the public courts, through private conflict management in online dispute resolution procedures and through procedural rules aimed at resolving technology disputes. This expansion of the interface between technology and dispute resolution creates the need to re-examine the argumentation structure of Scandinavian procedural law research, for this structure is by no means technology-neutral, nor up-to-date. Technology-based dispute resolution as a whole shares common denominators transcending the divide between state-governed litigation and alternative dispute resolution often embedded in traditional procedural law research. In order to renew itself and to preserve its agency in new conflict management environment, procedural law doctrine has to abandon the distinction and adopt a joint approach to all dispute resolution.

Keywords:
Online Dispute Resolution, Electronic Trial, Procedural law, Jurisdiction, e-Commerce, Internet disputes, Litigation, eJustice
Translated title of the contributionLainkäyttö ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu - johtaako modernin teknologian käyttöönotto erillisparadigmojen katoamiseen?
Original languageSwedish
JournalRetfærd : nordisk juridisk tidsskrift
Volume2013
Issue number2
Pages (from-to)60-83
Number of pages23
ISSN0105-1121
Publication statusPublished - Jun 2013
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this

@article{3051a26873944a568f9ed35a60de3391,
title = "Domstolsr{\"a}tteg{\aa}ngar och alternativ tvistel{\"o}sning – inneb{\"a}r anv{\"a}ndning av nutida teknologi i tvistel{\"o}sning en uppl{\"o}sning av separata paradigm?",
abstract = "Sammanfattning:Processr{\"a}ttens forskningsomr{\aa}de h{\aa}ller p{\aa} att f{\"o}r{\"a}ndras snabbt till f{\"o}ljd av att tvistl{\"o}sningssystemen i allt h{\"o}gre grad utnyttjar de m{\"o}jligheter den moderna teknologin ger. Teknologin g{\"o}r int{\aa}g i tvistl{\"o}sningen p{\aa} m{\aa}nga olika s{\"a}tt exempelvis vid teknologiv{\"a}nligt r{\"a}tteg{\aa}ngsf{\"o}rfarande i allm{\"a}nna domstolar, genom tvistl{\"o}sning online i privat regi och genom processr{\"a}ttsliga regler som syftar till att l{\"o}sa teknologitvister. Den expanderande kontaktytan mellan teknologi och tvistl{\"o}sning skapar behov av nya analyser av de n argumentativa strukturen i den skandinaviska processr{\"a}ttsliga forskningen, eftersom den nuvarande strukturen inte {\"a}r teknologineutral eller aktuell. Tvistl{\"o}sning som utnyttjar de teknologiska m{\"o}jligheterna i sin helhet har m{\aa}nga gemen-samma n{\"a}mnare som {\"o}verskrider skiljelinjen mellan r{\"a}tteg{\aa}ngar i statlig regi och alternativ tvistl{\"o}sning. Den traditionella processr{\"a}ttsliga forskningen forts{\"a}tter att ut g{\aa} fr{\aa}n en s{\aa}dan skiljelinje. I syfte att f{\"o}rnya sig och bevara sin omv{\"a}lvande potential i den nya omgivningen kring konflikthantering b{\"o}r den processr{\"a}ttsliga doktrinen {\"o}verge denna skiljelinje och i st{\"a}llet v{\"a}lja en gemensam synvinkel p{\aa} all tvistl{\"o}sning.Nyckelord:Tvistl{\"o}sning online, ODR, elektronisk r{\"a}tteg{\aa}ng, processr{\"a}tt, beh{\"o}righet, e-handel, internettvister, processande i domstol, eJustice Abstract: The research subject of procedural law is changing rapidly as technology is incorporated into dispute resolution systems. Technology obtrudes dispute resolution through various different applications, namely through technology-enhanced litigation in the public courts, through private conflict management in online dispute resolution procedures and through procedural rules aimed at resolving technology disputes. This expansion of the interface between technology and dispute resolution creates the need to re-examine the argumentation structure of Scandinavian procedural law research, for this structure is by no means technology-neutral, nor up-to-date. Technology-based dispute resolution as a whole shares common denominators transcending the divide between state-governed litigation and alternative dispute resolution often embedded in traditional procedural law research. In order to renew itself and to preserve its agency in new conflict management environment, procedural law doctrine has to abandon the distinction and adopt a joint approach to all dispute resolution. Keywords:Online Dispute Resolution, Electronic Trial, Procedural law, Jurisdiction, e-Commerce, Internet disputes, Litigation, eJustice",
keywords = "513 Juridik, prosessioikeus, teknologia ja riidanratkaisu",
author = "Riikka Koulu",
year = "2013",
month = "6",
language = "svenska",
volume = "2013",
pages = "60--83",
journal = "Retf{\ae}rd : nordisk juridisk tidsskrift",
issn = "0105-1121",
publisher = "Akademisk Forlag",
number = "2",

}

TY - JOUR

T1 - Domstolsrättegångar och alternativ tvistelösning – innebär användning av nutida teknologi i tvistelösning en upplösning av separata paradigm?

AU - Koulu, Riikka

PY - 2013/6

Y1 - 2013/6

N2 - Sammanfattning:Processrättens forskningsområde håller på att förändras snabbt till följd av att tvistlösningssystemen i allt högre grad utnyttjar de möjligheter den moderna teknologin ger. Teknologin gör intåg i tvistlösningen på många olika sätt exempelvis vid teknologivänligt rättegångsförfarande i allmänna domstolar, genom tvistlösning online i privat regi och genom processrättsliga regler som syftar till att lösa teknologitvister. Den expanderande kontaktytan mellan teknologi och tvistlösning skapar behov av nya analyser av de n argumentativa strukturen i den skandinaviska processrättsliga forskningen, eftersom den nuvarande strukturen inte är teknologineutral eller aktuell. Tvistlösning som utnyttjar de teknologiska möjligheterna i sin helhet har många gemen-samma nämnare som överskrider skiljelinjen mellan rättegångar i statlig regi och alternativ tvistlösning. Den traditionella processrättsliga forskningen fortsätter att ut gå från en sådan skiljelinje. I syfte att förnya sig och bevara sin omvälvande potential i den nya omgivningen kring konflikthantering bör den processrättsliga doktrinen överge denna skiljelinje och i stället välja en gemensam synvinkel på all tvistlösning.Nyckelord:Tvistlösning online, ODR, elektronisk rättegång, processrätt, behörighet, e-handel, internettvister, processande i domstol, eJustice Abstract: The research subject of procedural law is changing rapidly as technology is incorporated into dispute resolution systems. Technology obtrudes dispute resolution through various different applications, namely through technology-enhanced litigation in the public courts, through private conflict management in online dispute resolution procedures and through procedural rules aimed at resolving technology disputes. This expansion of the interface between technology and dispute resolution creates the need to re-examine the argumentation structure of Scandinavian procedural law research, for this structure is by no means technology-neutral, nor up-to-date. Technology-based dispute resolution as a whole shares common denominators transcending the divide between state-governed litigation and alternative dispute resolution often embedded in traditional procedural law research. In order to renew itself and to preserve its agency in new conflict management environment, procedural law doctrine has to abandon the distinction and adopt a joint approach to all dispute resolution. Keywords:Online Dispute Resolution, Electronic Trial, Procedural law, Jurisdiction, e-Commerce, Internet disputes, Litigation, eJustice

AB - Sammanfattning:Processrättens forskningsområde håller på att förändras snabbt till följd av att tvistlösningssystemen i allt högre grad utnyttjar de möjligheter den moderna teknologin ger. Teknologin gör intåg i tvistlösningen på många olika sätt exempelvis vid teknologivänligt rättegångsförfarande i allmänna domstolar, genom tvistlösning online i privat regi och genom processrättsliga regler som syftar till att lösa teknologitvister. Den expanderande kontaktytan mellan teknologi och tvistlösning skapar behov av nya analyser av de n argumentativa strukturen i den skandinaviska processrättsliga forskningen, eftersom den nuvarande strukturen inte är teknologineutral eller aktuell. Tvistlösning som utnyttjar de teknologiska möjligheterna i sin helhet har många gemen-samma nämnare som överskrider skiljelinjen mellan rättegångar i statlig regi och alternativ tvistlösning. Den traditionella processrättsliga forskningen fortsätter att ut gå från en sådan skiljelinje. I syfte att förnya sig och bevara sin omvälvande potential i den nya omgivningen kring konflikthantering bör den processrättsliga doktrinen överge denna skiljelinje och i stället välja en gemensam synvinkel på all tvistlösning.Nyckelord:Tvistlösning online, ODR, elektronisk rättegång, processrätt, behörighet, e-handel, internettvister, processande i domstol, eJustice Abstract: The research subject of procedural law is changing rapidly as technology is incorporated into dispute resolution systems. Technology obtrudes dispute resolution through various different applications, namely through technology-enhanced litigation in the public courts, through private conflict management in online dispute resolution procedures and through procedural rules aimed at resolving technology disputes. This expansion of the interface between technology and dispute resolution creates the need to re-examine the argumentation structure of Scandinavian procedural law research, for this structure is by no means technology-neutral, nor up-to-date. Technology-based dispute resolution as a whole shares common denominators transcending the divide between state-governed litigation and alternative dispute resolution often embedded in traditional procedural law research. In order to renew itself and to preserve its agency in new conflict management environment, procedural law doctrine has to abandon the distinction and adopt a joint approach to all dispute resolution. Keywords:Online Dispute Resolution, Electronic Trial, Procedural law, Jurisdiction, e-Commerce, Internet disputes, Litigation, eJustice

KW - 513 Juridik

KW - prosessioikeus

KW - teknologia ja riidanratkaisu

M3 - Artikel

VL - 2013

SP - 60

EP - 83

JO - Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift

JF - Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift

SN - 0105-1121

IS - 2

ER -