Kohti laadukkaita oikeusapupalveluita

Translated title of the contribution: Enhancing the Quality of Legal Aid

Karoliina Majamaa, Kati Nieminen, Outi Lepola, Kati Rantala, Laura Jauhola, Risto Karinen, Tuomas Luukkonen, Jeremias Kortelainen

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Tutkimuksessa pyrittiin tuottamaan kattava, moniulotteinen ja realistinen kuva oikeusavun saatavuudesta, laadusta ja hyödyllisyydestä Suomessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen ja yhdessä julkista oikeusapua yleisesti, turvapaikanhakijoiden oikeusapua ja talous- ja velkaneuvonnan palveluita sekä sitä, miksi ja miten oikeusapua tulisi jatkossa kehittää. Saatujen tulosten mukaan asiakastyytyväisyys vaihteli eri osatutkimusten välillä. Turvapaikanhakijoita koskevat asiakaskokemukset jakautuivat myönteisiin ja kielteisiin kokemuksiin. Asiakaskokemus näyttäytyi sen sijaan valtaosin myönteisenä sekä julkisen oikeusavun että talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden vastauksissa. Kiinnostus nykyistä laajempaan sähköisten palvelukanavien käyttöönottoon nousi esiin sekä julkista oikeusapua että talous- ja velkaneuvontaa koskevien asiakaskyselyiden tuloksissa. Kaikkien osatutkimusten tuloksissa tuli ainakin jossain määrin esille se, että asiakkailla ei ollut riittävästi tietoa oman asian etenemisestä prosessin eri vaiheissa. Asiantuntemukseen oltiin monelta osin tyytyväisiä, mutta siihen tulee myös kiinnittää jatkossa huomiota. Yleisesti ottaen pitkä jonotusaika, kiireen tuntu ja asiantuntijuuden laadun vaihtelu viittasivat siihen, että oikeusavun palveluiden järjestämisen resurssit eivät ole kaikilta osin riittävät.
Translated title of the contributionEnhancing the Quality of Legal Aid
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherValtioneuvoston kanslia
Number of pages222
ISBN (Electronic)978-952-287-793-2
Publication statusPublished - 28 Oct 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study
EventKohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita : Hankkeen loppuseminaari - Tieteidentalo, Helsinki
Duration: 28 Oct 201928 Oct 2019
https://www.youtube.com/watch?v=lTgQf6qFW2g

Publication series

NameValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
No.60
Volume2019
ISSN (Electronic)2342-6799

Fields of Science

  • 513 Law
  • 5142 Social policy
  • 517 Political science

Cite this