Abstract

Kirjoitus on viimeinen osa samassa lehden numerossa olevasta neljän kirjoituksen sarjasta, jossa analysoidaan kyselyssä kerättyjä kokemuksia ja näkemyksiä tieteidenvälisten tutkielmien ohjaamisesta ja arvioinnista Helsingin yliopistossa. Kirjoitussarja alkoi sarjan esittelevällä lyhyellä prologilla, ja toisessa ja kolmannessa osassa analysoitiin ensin opiskelijoiden ja sitten ohjaajien ja arvioijien kyselyvastauksia. Tässä kirjoituksessa esitetään molempien kohderyhmien analyysit yhdistävä pohdinta viitaten kirjoitussarjan muihin osiin. Tieteidenvälisten tutkielmien ohjaamiseen ja arviointiin liittyy paljon haasteita, joita jäsensimme neljään pääteemaan: 1) suhtautuminen tieteidenvälisyyteen ilmiönä, 2) yhteistyö ja resurssit, 3) pedagoginen linjakkuus ja käytänteiden yhtenäisyys ja 4) tutkielman rajaaminen. Löysimme runsaasti kehitysehdotuksia, jotka perustuvat vastaajiemme ajatuksiin, taustakirjallisuuteen ja omiin kokemuksiimme. Artikkelin lopussa tiivistämme nämä vielä ohjelistaksi, joka sisältää käytännön ehdotuksia tieteidenvälisten tutkielmien ohjaamisen ja arvioinnin kehittämiseksi niin opiskelijoille, ohjaajille, arvioijille kuin koko akateemiselle yhteisöllekin.
Original languageFinnish
JournalYliopistopedagogiikka
ISSN2242-8070
Publication statusIn preparation - 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this