Eteisvärinäpotilaan liitännäissairaudet rekisteritiedon perusteella

Elis Kouki, Olli Halminen, Jari Haukka, Pirjo Mustonen, Jukka Putaala, Miika Linna, Saga Itäinen-Strömberg, Janne Kinnunen, Aapo Aro, Alex Luojus, Jussi Niiranen, Tero Penttilä, Juha Hartikainen, Paula Tiili, K.E. Juhani Airaksinen, Mika Lehto

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat : Eteisvärinä on merkittävä aivoinfarktin riskitekijä, ja eteisvärinäpotilaan aivoinfarktiriskiin vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, sukupuoli ja liitännäissairaudet. Aivoinfarktin riski arvioidaan CHA 2 DS 2 -VASc-pisteytyksen avulla, ja ≥ 2 pistettä saaneella potilaalla riski on suuri. Liitännäissairauksien asianmukainen kirjaaminen potilastietojärjestelmiin sekä terveydenhuollon rekistereihin on tärkeää. Menetelmät : Eteisvärinän aivoinfarktiriskiin vaikuttavien liitännäissairauksien esiintyvyydet ¬kerättiin valtakunnallisista terveydenhuollon rekistereistä vuosina 2012–2018 uuden ¬eteisvärinädiagnoosin saaneista potilaista (n = 168 356). Tulokset : Verenpainetaudin, hyperkolesterolemian ja diabeteksen suurimmat esiintyvyydet löytyivät lääkeostorekisterin perusteella. Sydämen vajaatoiminta-, valtimosairaus- sekä ¬iskeeminen aivohalvaus- ja ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA) -diagnooseja tunnistettiin selvästi eniten erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteritiedoista. CHA 2 DS 2 -VASc-arvo ≥ 2 oli miehistä 74,8 %:lla ja naisista 87,1 %:lla. Päätelmät : Kattava analyysi eteisvärinäpotilaiden liitännäissairauksista edellyttää tietojen ¬laajamittaista yhdistämistä useista rekisterilähteistä.
Original languageFinnish
Article numbere31601
JournalSuomen lääkärilehti
Volume77
Issue number15-16
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 31 Mar 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Vertaisarvioitu.

Fields of Science

 • Atrial Fibrillation
 • +complications
 • Comorbidity
 • Risk Assessment
 • Risk Factors
 • Brain Infarction
 • Hypertension
 • Hypercholesterolemia
 • Diabetes Mellitus
 • Heart Failure
 • Ischemic Stroke
 • Ischemic Attack, Transient
 • Registries
 • 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine

Cite this