Hard Custom, Hard Dance: Social Organisation, (Un)Differentiation and Notions of Power in a Tabiteuean Community, Southern Kiribati

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Hard Custom, Hard Dance: Social Organisation, (Un)Differentiation and Notions of Power in a Tabiteuean Community, Southern Kiribati ( Kovia tapoja ja kovaa tanssia: Yhteiskuntajärjestys, yhteiskunnallinen erilaistuminen/samanlaistuminen ja voimaa koskevat käsitykset tabiteuealaisessa yhteisössä, Etelä-Kiribatissa ) on etnografinen tutkimus, jossa tarkastellaan Tyynellämerellä, mikronesialaisessa Kiribatin valtiossa sijaitsevan kyläyhteisön organisaatiota yhteiskunnallisen erilaistumisen ja sen vastakohdan, samanlaistumisen (undifferentiation), näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä tapoja ja arvoja, joiden mukaan ihmiset tässä vajaan 400 hengen yhteisössä ovat, pyrkivät olemaan tai heidän tulisi olla joko erilaisia tai samanlaisia asiayhteydestä riippuen. Erilaistuneiden tai hierarkkisten ja samanlaistuneiden tai suhteellisen tasa-arvoisten rakenteiden ja toimintojen yhdistymistä käsitellään erityisesti suhteessa paikallisiin käsityksiin yhteiskuntaa uudistavista voimista.

Tutkimus perustuu 11 kuukauden antropologiseen kenttätyöhön vv. 1999-2000 Kiribatissa ja Fidzillä. Ensisijaisina tutkimusmenetelminä olivat osallistuva havainnointi sekä perinneaineiston (tarinoiden, laulujen) keruu.

Aihetta lähestytään kolmen toisiinsa liittyvän aihepiirin kautta: myyttis-historialliset kertomukset, kokoontumistaloinstituutio sekä perinteinen tanssi. Aluksi analysoidaan yhteisölle tärkeää myyttis-historiallista kertomusta esi-isästä ilman jälkeläisiä sekä muuta suullista perinnettä. Seuraavaksi tarkastellaan kiribatilaista kokoontumistaloinstituutiota (te maneaba) sekä suullisen perinteen että nykypäivän käytänteiden ja tapojen valossa. Lopuksi käsitellään perinteistä kiribatilaista tanssia (te mwaie) kuvaamalla ja pohtimalla ensin kilpailevia tanssiryhmiä, ja sitten laajennettuna tapaustutkimuksena neljää tanssijuhlaa.

Työssä kuvataan kyläyhteisön muodostumista eritasoisista ja eri periaatteilla toimivista sosiaalisista ryhmistä: erityisesti klaaneista ja kotitalouksista, mutta myös kirkoista, työosuuskunnista sekä tanssiryhmistä. Toisaalta kyläyhteisö sinänsä näyttäytyy merkittävänä sosiaalisena yksikkönä, joka puolestaan on osa laajempaa Tabiteuean saaren hallintoaluetta. Eri ryhmien järjestymistä ohjaavat vuorotellen erilaiset erilaistumisen ja samanlaistumisen periaatteet; hierarkia ja tasa-arvo.

Työssä esitetään, että tarkasteltavassa yhteisössä tiettyjä erilaistumisen muotoja arvostetaan, vaikka ne pyritäänkin pitämään hallinnassa ja tietyissä tilanteissa muuntamaan samanlaisuudeksi, kun taas toisten erilaistumisen muotojen nähdään uhkaavan kyläyhteisön ihanteita, mikä vaatii näiden erojen ennaltaehkäisevää samanlaistamista. Symbolista voimaa tavoitellaan ja esitellään erityisesti tanssissa, mutta sitä arvostetaan vain, mikäli se pysyy tarkasti hallinnassa. Paikallisen kovuuden käsitteen, jota usein käytetään kuvaamaan tabiteualaisia tapoja sekä kiribatilaista tanssia yleensä, nähdään kuvaavan hyvin sitä sosiaalista kontrollia, jolla ihmisten ihanteellista samanlaisuutta/erilaisuutta säädellään.
Translated title of the contributionKovaa tapoja, kovaa tanssia: Yhteiskuntajärjestys, yhteiskunnallinen erilaistuminen/samanlaistuminen ja voimaa koskevat käsitykset tabiteuealaisessa yhteisössä, Etelä-Kiribatissa
Original languageEnglish
Publisher
Print ISBNs978-952-10-6150-9
Electronic ISBNs978-952-10-6151-6
Publication statusPublished - 2010
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Fields of Science

  • 520 Other social sciences

Cite this

@phdthesis{3a0fabeee72b49a1beb9ad601f5fbd19,
title = "Hard Custom, Hard Dance: Social Organisation, (Un)Differentiation and Notions of Power in a Tabiteuean Community, Southern Kiribati",
abstract = "Hard Custom, Hard Dance: Social Organisation, (Un)Differentiation and Notions of Power in a Tabiteuean Community, Southern Kiribati ( Kovia tapoja ja kovaa tanssia: Yhteiskuntaj{\"a}rjestys, yhteiskunnallinen erilaistuminen/samanlaistuminen ja voimaa koskevat k{\"a}sitykset tabiteuealaisessa yhteis{\"o}ss{\"a}, Etel{\"a}-Kiribatissa ) on etnografinen tutkimus, jossa tarkastellaan Tyynell{\"a}merell{\"a}, mikronesialaisessa Kiribatin valtiossa sijaitsevan kyl{\"a}yhteis{\"o}n organisaatiota yhteiskunnallisen erilaistumisen ja sen vastakohdan, samanlaistumisen (undifferentiation), n{\"a}k{\"o}kulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvitt{\"a}{\"a} niit{\"a} tapoja ja arvoja, joiden mukaan ihmiset t{\"a}ss{\"a} vajaan 400 hengen yhteis{\"o}ss{\"a} ovat, pyrkiv{\"a}t olemaan tai heid{\"a}n tulisi olla joko erilaisia tai samanlaisia asiayhteydest{\"a} riippuen. Erilaistuneiden tai hierarkkisten ja samanlaistuneiden tai suhteellisen tasa-arvoisten rakenteiden ja toimintojen yhdistymist{\"a} k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n erityisesti suhteessa paikallisiin k{\"a}sityksiin yhteiskuntaa uudistavista voimista.Tutkimus perustuu 11 kuukauden antropologiseen kentt{\"a}ty{\"o}h{\"o}n vv. 1999-2000 Kiribatissa ja Fidzill{\"a}. Ensisijaisina tutkimusmenetelmin{\"a} olivat osallistuva havainnointi sek{\"a} perinneaineiston (tarinoiden, laulujen) keruu.Aihetta l{\"a}hestyt{\"a}{\"a}n kolmen toisiinsa liittyv{\"a}n aihepiirin kautta: myyttis-historialliset kertomukset, kokoontumistaloinstituutio sek{\"a} perinteinen tanssi. Aluksi analysoidaan yhteis{\"o}lle t{\"a}rke{\"a}{\"a} myyttis-historiallista kertomusta esi-is{\"a}st{\"a} ilman j{\"a}lkel{\"a}isi{\"a} sek{\"a} muuta suullista perinnett{\"a}. Seuraavaksi tarkastellaan kiribatilaista kokoontumistaloinstituutiota (te maneaba) sek{\"a} suullisen perinteen ett{\"a} nykyp{\"a}iv{\"a}n k{\"a}yt{\"a}nteiden ja tapojen valossa. Lopuksi k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n perinteist{\"a} kiribatilaista tanssia (te mwaie) kuvaamalla ja pohtimalla ensin kilpailevia tanssiryhmi{\"a}, ja sitten laajennettuna tapaustutkimuksena nelj{\"a}{\"a} tanssijuhlaa.Ty{\"o}ss{\"a} kuvataan kyl{\"a}yhteis{\"o}n muodostumista eritasoisista ja eri periaatteilla toimivista sosiaalisista ryhmist{\"a}: erityisesti klaaneista ja kotitalouksista, mutta my{\"o}s kirkoista, ty{\"o}osuuskunnista sek{\"a} tanssiryhmist{\"a}. Toisaalta kyl{\"a}yhteis{\"o} sin{\"a}ns{\"a} n{\"a}ytt{\"a}ytyy merkitt{\"a}v{\"a}n{\"a} sosiaalisena yksikk{\"o}n{\"a}, joka puolestaan on osa laajempaa Tabiteuean saaren hallintoaluetta. Eri ryhmien j{\"a}rjestymist{\"a} ohjaavat vuorotellen erilaiset erilaistumisen ja samanlaistumisen periaatteet; hierarkia ja tasa-arvo.Ty{\"o}ss{\"a} esitet{\"a}{\"a}n, ett{\"a} tarkasteltavassa yhteis{\"o}ss{\"a} tiettyj{\"a} erilaistumisen muotoja arvostetaan, vaikka ne pyrit{\"a}{\"a}nkin pit{\"a}m{\"a}{\"a}n hallinnassa ja tietyiss{\"a} tilanteissa muuntamaan samanlaisuudeksi, kun taas toisten erilaistumisen muotojen n{\"a}hd{\"a}{\"a}n uhkaavan kyl{\"a}yhteis{\"o}n ihanteita, mik{\"a} vaatii n{\"a}iden erojen ennaltaehk{\"a}isev{\"a}{\"a} samanlaistamista. Symbolista voimaa tavoitellaan ja esitell{\"a}{\"a}n erityisesti tanssissa, mutta sit{\"a} arvostetaan vain, mik{\"a}li se pysyy tarkasti hallinnassa. Paikallisen kovuuden k{\"a}sitteen, jota usein k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n kuvaamaan tabiteualaisia tapoja sek{\"a} kiribatilaista tanssia yleens{\"a}, n{\"a}hd{\"a}{\"a}n kuvaavan hyvin sit{\"a} sosiaalista kontrollia, jolla ihmisten ihanteellista samanlaisuutta/erilaisuutta s{\"a}{\"a}dell{\"a}{\"a}n.",
keywords = "520 Other social sciences, sosiaaliantropologia, kulttuuriantropologia, Tyynenmeren etnografia, Oseanian etnografia",
author = "Autio, {Petra Maria}",
year = "2010",
language = "English",
isbn = "978-952-10-6150-9",
series = "Research Series in Antropology",
publisher = "Yliopistopaino",
number = "18",
address = "Finland",

}

TY - THES

T1 - Hard Custom, Hard Dance

T2 - Social Organisation, (Un)Differentiation and Notions of Power in a Tabiteuean Community, Southern Kiribati

AU - Autio, Petra Maria

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - Hard Custom, Hard Dance: Social Organisation, (Un)Differentiation and Notions of Power in a Tabiteuean Community, Southern Kiribati ( Kovia tapoja ja kovaa tanssia: Yhteiskuntajärjestys, yhteiskunnallinen erilaistuminen/samanlaistuminen ja voimaa koskevat käsitykset tabiteuealaisessa yhteisössä, Etelä-Kiribatissa ) on etnografinen tutkimus, jossa tarkastellaan Tyynellämerellä, mikronesialaisessa Kiribatin valtiossa sijaitsevan kyläyhteisön organisaatiota yhteiskunnallisen erilaistumisen ja sen vastakohdan, samanlaistumisen (undifferentiation), näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä tapoja ja arvoja, joiden mukaan ihmiset tässä vajaan 400 hengen yhteisössä ovat, pyrkivät olemaan tai heidän tulisi olla joko erilaisia tai samanlaisia asiayhteydestä riippuen. Erilaistuneiden tai hierarkkisten ja samanlaistuneiden tai suhteellisen tasa-arvoisten rakenteiden ja toimintojen yhdistymistä käsitellään erityisesti suhteessa paikallisiin käsityksiin yhteiskuntaa uudistavista voimista.Tutkimus perustuu 11 kuukauden antropologiseen kenttätyöhön vv. 1999-2000 Kiribatissa ja Fidzillä. Ensisijaisina tutkimusmenetelminä olivat osallistuva havainnointi sekä perinneaineiston (tarinoiden, laulujen) keruu.Aihetta lähestytään kolmen toisiinsa liittyvän aihepiirin kautta: myyttis-historialliset kertomukset, kokoontumistaloinstituutio sekä perinteinen tanssi. Aluksi analysoidaan yhteisölle tärkeää myyttis-historiallista kertomusta esi-isästä ilman jälkeläisiä sekä muuta suullista perinnettä. Seuraavaksi tarkastellaan kiribatilaista kokoontumistaloinstituutiota (te maneaba) sekä suullisen perinteen että nykypäivän käytänteiden ja tapojen valossa. Lopuksi käsitellään perinteistä kiribatilaista tanssia (te mwaie) kuvaamalla ja pohtimalla ensin kilpailevia tanssiryhmiä, ja sitten laajennettuna tapaustutkimuksena neljää tanssijuhlaa.Työssä kuvataan kyläyhteisön muodostumista eritasoisista ja eri periaatteilla toimivista sosiaalisista ryhmistä: erityisesti klaaneista ja kotitalouksista, mutta myös kirkoista, työosuuskunnista sekä tanssiryhmistä. Toisaalta kyläyhteisö sinänsä näyttäytyy merkittävänä sosiaalisena yksikkönä, joka puolestaan on osa laajempaa Tabiteuean saaren hallintoaluetta. Eri ryhmien järjestymistä ohjaavat vuorotellen erilaiset erilaistumisen ja samanlaistumisen periaatteet; hierarkia ja tasa-arvo.Työssä esitetään, että tarkasteltavassa yhteisössä tiettyjä erilaistumisen muotoja arvostetaan, vaikka ne pyritäänkin pitämään hallinnassa ja tietyissä tilanteissa muuntamaan samanlaisuudeksi, kun taas toisten erilaistumisen muotojen nähdään uhkaavan kyläyhteisön ihanteita, mikä vaatii näiden erojen ennaltaehkäisevää samanlaistamista. Symbolista voimaa tavoitellaan ja esitellään erityisesti tanssissa, mutta sitä arvostetaan vain, mikäli se pysyy tarkasti hallinnassa. Paikallisen kovuuden käsitteen, jota usein käytetään kuvaamaan tabiteualaisia tapoja sekä kiribatilaista tanssia yleensä, nähdään kuvaavan hyvin sitä sosiaalista kontrollia, jolla ihmisten ihanteellista samanlaisuutta/erilaisuutta säädellään.

AB - Hard Custom, Hard Dance: Social Organisation, (Un)Differentiation and Notions of Power in a Tabiteuean Community, Southern Kiribati ( Kovia tapoja ja kovaa tanssia: Yhteiskuntajärjestys, yhteiskunnallinen erilaistuminen/samanlaistuminen ja voimaa koskevat käsitykset tabiteuealaisessa yhteisössä, Etelä-Kiribatissa ) on etnografinen tutkimus, jossa tarkastellaan Tyynellämerellä, mikronesialaisessa Kiribatin valtiossa sijaitsevan kyläyhteisön organisaatiota yhteiskunnallisen erilaistumisen ja sen vastakohdan, samanlaistumisen (undifferentiation), näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä tapoja ja arvoja, joiden mukaan ihmiset tässä vajaan 400 hengen yhteisössä ovat, pyrkivät olemaan tai heidän tulisi olla joko erilaisia tai samanlaisia asiayhteydestä riippuen. Erilaistuneiden tai hierarkkisten ja samanlaistuneiden tai suhteellisen tasa-arvoisten rakenteiden ja toimintojen yhdistymistä käsitellään erityisesti suhteessa paikallisiin käsityksiin yhteiskuntaa uudistavista voimista.Tutkimus perustuu 11 kuukauden antropologiseen kenttätyöhön vv. 1999-2000 Kiribatissa ja Fidzillä. Ensisijaisina tutkimusmenetelminä olivat osallistuva havainnointi sekä perinneaineiston (tarinoiden, laulujen) keruu.Aihetta lähestytään kolmen toisiinsa liittyvän aihepiirin kautta: myyttis-historialliset kertomukset, kokoontumistaloinstituutio sekä perinteinen tanssi. Aluksi analysoidaan yhteisölle tärkeää myyttis-historiallista kertomusta esi-isästä ilman jälkeläisiä sekä muuta suullista perinnettä. Seuraavaksi tarkastellaan kiribatilaista kokoontumistaloinstituutiota (te maneaba) sekä suullisen perinteen että nykypäivän käytänteiden ja tapojen valossa. Lopuksi käsitellään perinteistä kiribatilaista tanssia (te mwaie) kuvaamalla ja pohtimalla ensin kilpailevia tanssiryhmiä, ja sitten laajennettuna tapaustutkimuksena neljää tanssijuhlaa.Työssä kuvataan kyläyhteisön muodostumista eritasoisista ja eri periaatteilla toimivista sosiaalisista ryhmistä: erityisesti klaaneista ja kotitalouksista, mutta myös kirkoista, työosuuskunnista sekä tanssiryhmistä. Toisaalta kyläyhteisö sinänsä näyttäytyy merkittävänä sosiaalisena yksikkönä, joka puolestaan on osa laajempaa Tabiteuean saaren hallintoaluetta. Eri ryhmien järjestymistä ohjaavat vuorotellen erilaiset erilaistumisen ja samanlaistumisen periaatteet; hierarkia ja tasa-arvo.Työssä esitetään, että tarkasteltavassa yhteisössä tiettyjä erilaistumisen muotoja arvostetaan, vaikka ne pyritäänkin pitämään hallinnassa ja tietyissä tilanteissa muuntamaan samanlaisuudeksi, kun taas toisten erilaistumisen muotojen nähdään uhkaavan kyläyhteisön ihanteita, mikä vaatii näiden erojen ennaltaehkäisevää samanlaistamista. Symbolista voimaa tavoitellaan ja esitellään erityisesti tanssissa, mutta sitä arvostetaan vain, mikäli se pysyy tarkasti hallinnassa. Paikallisen kovuuden käsitteen, jota usein käytetään kuvaamaan tabiteualaisia tapoja sekä kiribatilaista tanssia yleensä, nähdään kuvaavan hyvin sitä sosiaalista kontrollia, jolla ihmisten ihanteellista samanlaisuutta/erilaisuutta säädellään.

KW - 520 Other social sciences

KW - sosiaaliantropologia

KW - kulttuuriantropologia

KW - Tyynenmeren etnografia

KW - Oseanian etnografia

M3 - Doctoral Thesis

SN - 978-952-10-6150-9

T3 - Research Series in Antropology

PB - Yliopistopaino

ER -