Helsinki Education and Research Area (HERA) - Toiminnan arviointi 2012 Helsinki Education and Research Area (HERA) - Toiminnan arviointi 2012

Timo Aarrevaara, Ilkka Arminen, Ian Richard Dobson, Arja Haapakorpi, Paula Ranne, Jari Stenvall, Turo Virtanen

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Abstract

Helsinki Education and Research Area-konsortio (HERA) on vuonna 2010 perustettu konsortio, jonka tarkoitus on tukea Helsingin metropolialueen korkeakoulujen kansainvälistymiskehitystä sekä tarjota kansainvälisille opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattuja palveluita. HERAn toiminnassa pyritään lisäksi vahvistamaan Helsingin metropolialueen näkyvyyttä yhteistyössä seudullisten ja muiden toimijoiden kanssa. Konsortioon on liittynyt seitsemän yliopistoa ja kahdeksan ammattikorkeakoulua Helsingin laajalta metropolialueelta. HERA on nimennyt kumppaneikseen laajan metropolialueen korkeakoulukaupungit, Uudenmaan liiton sekä Greater Helsinki Promotion-organisaation.

Konsortiosopimusta noudattaen Helsingin yliopiston keskushallinnon opetuksen toimiala ja Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto HEINE sopivat HERAn toiminnan väliarvioinnin toteuttamisesta 22.12.2011. Tarkastelun kohteena on konsortiosopimuksen mukainen HERAn toiminta vuodesta 2010 lähtien, mutta myös aiemmat HERAn toimintalinjat on kuvattu vuodesta 2006. Arviointi on toteutettu tammi-toukokuussa 2012. Konsortiosopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun asti.

Arvioinnissa on keskitytty tarkastelemaan, mitkä ovat olleet HERAn hyödyt ja ongelmakohdat. Arvioinnin aineisto koostuu HERAn ja siihen osallistuvien yliopistojen ja korkeakoulujen avainhenkilöiden haastatteluista. Haastattelujen lisäksi arvioinnissa on toimijoille annettu mahdollisuus näkemysten esille tuomiseen kyselyn avulla, ja näin on voitu muodostaa mahdollisimman monipuolinen kokonaiskäsitys HERAn toiminnasta. Keskeiseen aineistoon kuuluvat näin ollen konsortiosopimus, vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit, keskeisille toimijoille suunnatun kyselyn tulokset sekä yksilö- ja fokusryhmähaastatteluista muodostuva aineisto.

Arvioinnin perusteella HERA on onnistunut kohtuullisesti korkeakoulujen kansainvälistymiskehityksen tukemisessa ja se on edistänyt yhteistyötä korkeakoulujen välillä. HERAn toiminta nähdään ennen kaikkea korkeakoulujen keskinäisenä yhteistyöverkostona. Toiminta on suuntautunut korkeakouluille itselleen tärkeänä pidettäviin tutkimusta ja peruskoulutusta tukeviin palveluihin, kuten kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen, asumispalveluihin ja kotimaisten kielten opetukseen. Toimintaympäristön muutokset ovat heijastuneet HERAn toimintaan esimerkiksi siten, että yhteistä tahtotilaa toiminnan kehittämiselle on yhä haasteellisempi löytää. Kaupunkien nähdään sitoutuneen HERAan vaihtelevasti ja kumppanien roolin tarkempi määrittely on tulevaisuudessa tarpeen.


Arviointiraportissa esitellään seuraavat ehdotukset HERAn tulevaisuuden toimintamalleiksi:
1) hankeyhteistyön malli,
2) hanketoimistomalli,
3) joko edunvalvontaan ja sidosryhmätyöhön tai palvelutoimintaan perustuva
nykymalli sekä
4) itsenäisen oikeushenkilön malli.

Arviointiryhmä näkee mahdollisena ensisijaisesti kolmannen tai neljännen vaihtoehdon toteuttamisen. Konsortiosopimuksella toteutettavassa nykymallissa toiminnalle luotaisiin jatkuvuutta, ja sitä voitaisiin selkeämmin jakaa perustoimintaan ja hankekohtaisiin toimintoihin. Hallinnon tiivistäminen ja toiminnan seurannan lisääminen toisivat toimintaan vahvempaa strategista otetta. Itsenäisen oikeushenkilön malli edellyttäisi irtaantumista korkeakoulujen hallinnosta ja malli lisäisi toiminnan talous- ja johtamisvastuuta. Parhaimmillaan malli voisi luoda edellytykset korkeakoulujen yhteistyöllä toteutettavaan, laajan metropolialueen kattavaan palvelu-. ja opetustoimintaan. Nykyisen konsortiosopimuksen päätyttyä on keskeistä, että tuleva ylläpito-organisaatio sitoutuu HERAn perustehtävään.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherHelsingin yliopisto
Number of pages48
ISBN (Electronic)978-952-10-6626-9
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeE2 Popularised monograph

Publication series

NameHallinnon julkaisuja
Publisherhelsingin yliopisto
No.82
Volume2012

Cite this