Henkilötiedot ja paikkatiedot: Miten tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa paikkatietojen julkaisemiseen ja luovuttamiseen

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan henkilötietojen ja yksityiselämän suojan suhdetta paikkatietoihin. Paikkatieto on tietoa, joka on kiinnitetty sijaintiin. Viittaus paikkatietoon voi olla välitön, kuten koordinaatit, tai välillinen, kuten esimerkiksi osoite, tunnus tai nimi, joka viittaa paikkaan tai alueeseen. Valtaosa julkishallinnon tuottamasta ja ylläpitämästä tiedosta on paikkatietoa ja siksi sen hyödyntämiseen kohdistuu suuri intressi. Paikkatiedot voivat kuitenkin olla myös henkilötietoja ja paikkatietoaineisto voi muodostaa henkilörekisterin. Tällaisen tiedon käsittelyyn (esimerkiksi tallentamiseen, käyttämiseen ja luovuttamiseen) kohdistuu henkilötietolainsäädännöstä johtuvia rajoituksia. Tutkimuksessa katsotaan, että paikkatietojen nykyistä laajempi hyödyntäminen onnistuisi parhaiten säätämällä erityinen paikkatietojen käsittelyä ja luovuttamista koskeva laki, joka antaisi valtuudet henkilötietoja sisältävien paikkatietojen käsittelyyn ja tietyin edellytyksin myös niiden nykyistä laajempaan luovuttamiseen. Lakia valmisteltaessa voitaisiin harkita mahdollisuutta antaa epäsuorien henkilötietojen luovuttamiseen laajempi oikeus kuin suorien henkilötietojen luovuttamiseen. Myös viranomaisten välisen yhteistyön lisääminen voisi parantaa paikkatietojen hyödynnettävyyttä.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherYmpäristöministeriö
Number of pages106
ISBN (Electronic)978-952-11-4787-6
Publication statusPublished - 21 Feb 2018
MoE publication typeD5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Publication series

NameYmpäristöministeriön raportteja
No.10
Volume2018
ISSN (Electronic)1796-170X

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this