Henkirikokset

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Vuonna 2018 maassamme tehtiin 95 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Rikollisuustaso oli 1,7 rikosta 100 000 asukasta kohti.
Henkirikosten määrä kasvoi vuonna 2018 28 prosenttia edellisvuoden tasosta, mutta oli edelleenkin selvästi alle 1990-luvun ja 2000-luvun alun keskitason. Henkirikollisuuden yli kaksikymmentä vuotta jatkunut lähes yhtäjaksoinen väheneminen kuitenkin päättyi.
Vuonna 2018 kirjattiin yksi alle 18-vuotiaan tekemä henkirikos. Henkirikollisuuttamme hallitsee syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden
miesten keskinäinen väkivalta. Rikokset liittyvät kiinteästi alkoholinkäyttötilanteisiin. Maamme henkirikollisuuden asukaslukuun suhteutettu taso on matalampi kuin Venäjän ja Baltian maiden, mutta korkeampi kuin läntisten naapurimaittemme. Ero muihin Pohjoismaihin muodostuu pääosin syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten alkoholisidonnaisista rikoksista. Työssä käyvän väestön rikollisuustaso ei Suomessa juurikaan eroa muista Pohjoismaista.
Original languageFinnish
Title of host publicationRikollisuustilanne 2018 : Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa
EditorsPetri Danielsson
Number of pages28
Place of PublicationHelsinki
PublisherHelsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Publication date27 Nov 2019
Pages9-36
Article number2
ISBN (Print)978-951-51-0668-1
ISBN (Electronic)978-951-51-0667-4
Publication statusPublished - 27 Nov 2019
MoE publication typeB2 Book chapter

Publication series

NameKatsauksia
PublisherKriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Number36/2019
ISSN (Print)2343-0206
ISSN (Electronic)2342-7779

Fields of Science

  • 5141 Sociology
  • 513 Law

Cite this