Historian oppikirjojen ja opetussuunnitelmien tavoitteet ristiriidassa?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkeli perustuu lukion ja yläkoulun historian oppikirjojen aktivoi-vien osuuksien, erityisesti tehtävien ja lähdeaineistojen tarkasteluun. Tehtävien tavoitteenasettelua analysoitiin käyttäen opetussuunnitelman historian ainekohtaisen osuuden taitotavoitteita, erityisesti historian tekstitaidon käsitettä. Artikkelin tutkimuskysymykset liittyvät siihen, miten historian taidot oppikirjoissa käsitetään ja arvotetaan suhteessa sisältöihin. Tutkimuskysymyksenä on, painottavatko oppikirjojen teh-tävät opetussuunnitelmien sisältö- vai taitotavoitteita sekä millaisia tai-toja tehtävissä painotetaan. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin yläkoulun ja lukion oppikirjojen tehtävien tavoitteenasetteluiden painotuksia suh-teessa toisiinsa sekä opetussuunnitelmiin. Tutkimus osoitti, että tehtävät ohjaavat suurelta osin oppikirjatekstien lähilukuun ja sisältötavoitteisiin, taitotavoitteiden jäädessä sivuosaan. Se vahvisti myös edeltävien tutki-musten huomioita siitä, että oppikirjat seuraavat opetussuunnitelman muutoksia viiveellä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tehtävien muo-toa ohjaavat erityisesti lukion osalta ylioppilaskokeen tehtävätyypit.
Original languageFinnish
JournalKoulu ja menneisyys
Volume57 (2019)
Pages (from-to)33-53
Number of pages21
ISSN0780-7694
Publication statusPublished - 23 Jan 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this