Hypoteesit ja vaihtoehtoiset selitykset rikosasian näytön arvioinnissa

Henna Marjosola, Saranpää Timo, Julia Korkman

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Päätöksenteko epävarmoilla ja puutteellisilla tiedoilla kuuluu tuomioistuinten arkipäivään, sillä oikeudenkäynnissä esitetty näyttö ei aina tarjoa aukottomia ja yksiselitteisiä vastauksia ratkaistavina oleviin kysymyksiin. Tuomioistuimella on kuitenkin ratkaisupakko, minkä vuoksi sen on annettava jokaisessa asiassa huolellisesti harkittu ja perusteltu ratkaisu niin oikeus- kuin tosiseikkakysymyksistä.

Tässä artikkelissa etsitään kontrollointimekanismeja näytön arviointia koskevan päätöksenteon tueksi tarkastelemalla kahta pohjoismaista todistusharkintateoriaa, ruotsalaisen Christian Diesenin kehittämää hypoteesimetodia ja norjalaisen Eivind Kolflaathin kehittämää selitysmallia. Artikkelissa esitellään kyseiset teoriat pääpiirteissään sekä tarkastellaan niiden soveltuvuutta tuomareiden päätöksentekoon paitsi juridisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta, myös erityisesti psykologisen, inhimillisen päätöksenteon virhelähteitä koskevan tutkimustiedon perusteella. Artikkelissa arvioidaan, tarjoavatko – ja missä määrin – nämä todistusharkintateoriat sellaisia työkaluja, joiden avulla näytön arvioinnin laatua voidaan parantaa ja arviointiin vaikuttavia virhelähteitä vähentää.
Original languageFinnish
JournalLakimies
Volume119
Issue number3-4
Pages (from-to)460-496
Number of pages37
ISSN0023-7353
Publication statusPublished - 16 Jun 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this